Future educators' attitudes to GTO complex implementation in universities

Фотографии: 

ˑ: 

Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka №6 2016, pp.66-68

Postgraduate N.N. Gerega1
Postgraduate O.N. Kizaev1
Dr.Hab., Professor N.I. Sinyavskiy1
Associate Professor, PhD A.V. Fursov1
1Surgut State Pedagogical University, Surgut

The study was designed to test the university students’ attitudes to the academic physical education process and the GTO Complex implementation project. The sociological analysis under the study applied the relevant survey/ diagnostics toolkit including the special version of electronic survey form recommended by the Ministry of Sports of the Russian for the people’s opinion polling on the issues of physical culture and sports and the GTO Complex implementation project. Subject to the survey were 111 third-year students of Surgut State Pedagogical University majoring in Teachers’ Education discipline. The survey data and analysis provided an insight to the future educators’ (trained at Surgut State Pedagogical University) attitudes to the GTO Complex project under implementation in the national higher education system. Generally, the questioning survey data on the attitudes of the future educators to the GTO Complex project were found indicative of the project being supported as promising for the GTO Complex mission and goals being attained.

Keywords: university students, future educators’ attitudes to Russian Physical Culture and Sports “Ready for Labour and Defence” (GTO) Complex.

References

  1. Vinogradov P.A. Izuchenie otnosheniya razlichnykh grupp naseleniya k Vserossiyskomu fizkul'turno-sportivnomu kompleksu «Gotov k trudu i oborone» (GTO) kak faktora (usloviya) ego effektivnogo vnedreniya (opyt sotsiologicheskogo issledovaniya (Attitude of different population groups to Russian physical culture and sports "Ready for Labor and Defence" (GTO) complex as a factor (conditions) for its effective implementation (experience of sociological research) / P.A. Vinogradov, Y.V. Okunkov // Vestnik sportivnoy nauki. – 2015. – № 3. – P. 38-42.
  2. Gerega N.N. Izuchenie otnosheniya studentov pedagogicheskogo vuza k vnedreniyu Vserossiyskogo fizkul'turno-sportivnogo kompleksa «Gotov k trudu i oborone» (Study of attitudes of pedagogical umiversity students to introduction of Russian physical culture and sports "Ready for Labor and Defence" (GTO) complex) / N.N. Gerega, O.N. Kizaev, N.I. Sinyavskiy, A.V. Fursov // Uch. zapiski un-ta im. P.F. Lesgafta», 2016. – № 5 (134). – P. 59-63.
  3. Manzheley I.V. Pedagogicheskoe soprovozhdenie Vserossiyskogo fizkul'turno-sportivnogo kompleksa «Gotov k trudu i oborone» v vuze (Pedagogical support of Russian physical culture and sports "Ready for Labor and Defence" (GTO) complex in university) // Uch. zapiski un-ta im. P.F. Lesgafta, 2015. – № 10 (128). – P. 121-125.
  4. Razvitie fizicheskoy kul'tury i sporta i vnedrenie kompleksa GTO v sisteme obrazovaniya (opros dlya obuchayushchikhsya) (Development of physical culture and sports, and introduction of GTO complex in education system (students' survey) [electronic resource] / Tool for online surveys Survio. – Electron. data. – 2015. – № . – URL: http://www.survio.com/survey/d/J5J5T9H8M7H0S4C1X, free access. – (Date of access: 06.06.2016).
  5. Razvitie fizicheskoy kul'tury i sporta i vnedrenie kompleksa GTO v sisteme obrazovaniya (opros dlya obuchayushchikhsya SurGPU) (Development of physical culture and sports and introduction of GTO complex in education system (SSPU students' survey) [electronic resource] / Google Forms.– Electron. data. – 2016. – № . – URL: https://docs.google.com/forms/d/10j0oMCHBtnRh3c8cqSJUy7-M6pm5EnQnN-kOWSw..., free access. – (Date of access: 06.06.2016).

physical_science@surgpu.ru

10.10.2016 г.