Building personal physical education and health improvement experience in special health group students

Фотографии: 

ˑ: 

Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka №6 2016, pp.50-52

A.D. Bogatskoy
Tyumen State University, Tyumen

The paper concerns the problem of physical education of the students diagnosed with health conditions through a facilitating academic physical education and health improvement environment being built up based on the relevant class and off-class process informational support, differentiation, individualization and integration tools. The study offers an application software to help the students design their individual physical education and health improvement routes with a special emphasis on the personally-important values and senses and the individual physical training and health improvement experience building process.

Keywords: competency building approach, physical education, special health group, physical education experience, personal values, informational support.

References

  1. Apanasenko G.L. O vozmozhnosti kolichestvennoy otsenki zdorov'ya cheloveka (Human health: quantitative assessment opportunities) / G.L. Apanasenko // Gigiena i sanitariya. – 1985. – № 6. – P. 55-58.
  2. Bogatskoy A.D. Programma «Marshrut zdorov'ya» dlya studentov spetsial'noy meditsinskoy gruppy ("Health path" program for special health group students) / A.D. Bogatskoy // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2013. – № 12. – P. 53.
  3. Zagvyazinskiy V.I. Obshchaya panorama pedagogicheskogo issledovaniya po problemam fizicheskoy kul'tury i sporta (Pedagogical research on the issues of physical education and sport: overview) / V.I. Zagvyazinskiy, I.V. Manzheley // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2016. – № 3. – P. 3-5.
  4. Zagrevskaya A.I. Kompetentnosty podkhod k obshchemu fizkul'turnomu obrazovaniyu studentov (Сompetenсy building approach to general sports education of students) / A.I. Zagrevskaya // Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta (Bulletin of Tomsk State University). –2012. – № 359. – P.154-156.
  5. Lubysheva L.I., Zagrevskaya A.I. Integratsiya fizicheskogo i psikhicheskogo razvitiya studentov na osnove kineziologicheskogo podkhoda k ikh fizkul'turno-sportivnomu obrazovaniyu (Integration of physical and mental development of students with regard to kinesiological approach to their physical culture and sports education) / L.I. Lubysheva, A.I. Zagrevskaya // Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. – 2016. – № 2. – P. 2-6.
  6. Manzheley I.V. Differentsiatsiya v razlichnykh modelyakh fizicheskogo vospitaniya (Differentiation in various models of physical education) / I.V. Manzheley // Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. – 2015. – № 5. – P. 5-8.
  7. Manzheley I.V. Metod proektov v formirovanii fizkul'turnykh kompetentsiy u bakalavrov (Projects method for formation of bachelor's physical education competences) / I.V. Manzheley // Teoriya i praktika fiz. kultury – 2015. – № 12. – P. 16-18.
  8. Manzheley I.V. Sredovy podkhod v formirovanii sportivnogo stilya zhizni studencheskoy molodezhi (Environmental approach in students' sports lifestyle cultivation) / I.V. Manzheley // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2013. – № 12. – P. 9-13.

Abogackoy@mail.ru

07.07.2016 г.