Active game effects on motor skill development in mentally retarded pupils

Фотографии: 

ˑ: 

Associate Professor, PhD M.E. Snigur
T.A. Makarova
Surgut State Pedagogical University, Surgut

The article explores the active game effects on the motor skill development in school children diagnosed with mental retardation. Active games are classified by the subject physical qualities in application to the pupils with mental retardation. The study data and analyses of the statistically processed test data arrays found a few regularities both in the Reference Group in its natural development process and in the Study Group exposed to purposeful actions designed to develop the pupils' motor skills. The comparative data analysis showed the Study Group performance rates being significantly better than those of the Reference Group. The active game package developed under the study is recommended for application in the school lessons of physical education to help improve the motor skills in the pupils diagnosed with mental retardation.

Keywords: active games, motor skill development, mentally retarded pupils.

References

  1. Voronkova V.V. Programmyi spetsialnyih (korrektsionnyih) obscheobrazovatelnyih uchrezhdeniy VIII vida (Сгккшсгдф of special (correctional) educational institutions VIII type) / V.V. Voronkova. - Moscow: Vlados, 2000. - 224 p.
  2. Snigur M.E. Primenenie metoda krugovoy trenirovki na zanyatiyah po fizicheskoy kulture detey doshkolnogo vozrasta s narusheniem rechi (Circuit training method at physical education lessons of preschoolers with impaired speech: Application specifics) / M.E. Snigur, V.V. Vlasov, V.N. Vlasov // Uche zapiski un-ta im. P.F. Lesgafta. - 2016. - № 1 (131). - P. 213-216.
  3. Shapkova L.V. Korrektsionnyie podvizhnyie igryi i uprazhneniya dlya detey s narusheniyami v razvitii (Correction outdoor games and exercises for children with developmental disorders) / Ed. by prof. L.V. Shapkova. - Moscow: Sovetskiy sport, 2002. - 212 p.