Mental conditioning modeling to optimize training process in youth karate

ˑ: 

Postgraduate D.V. Shchepotin
Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk

Modeling can be used by a coach to optimize the physical and special training process of athletes relying on an innovative structure of the training process.
Objective of the research was to make a theoretical analysis of modeling of moral and volitional training of young karateka as a method of pedagogical research in the field of children's and youth sport.
Our preliminary results suggest that modeling of the mental conditioning process makes it possible to ensure that the disclosure of maximum capacities of a karateka, helps cultivate his self-confidence and the ability to exercise his skills in a competitive duel, limiting contact when striking in the head in sport karate.

Keywords: model, moral and volitional training, young karatekas

References

  1. Verkhorubova O.V. Lichnostno orientirovanny podkhod v formirovanii volevykh kachestv u starsheklassnits v protsesse fizicheskogo vospitaniya: dis. … kand. ped. nauk (Personality-centered approach in cultivating volitional personality traits in senior schoolgirls in physical education process: PhD thesis) / O.V. Verkhorubova. – Bryansk 2004. – 176 p.
  2. Dakhin A.N. Pedagogicheskoe modelirovanie: sushchnost', effektivnost' i neopredelennost' (Pedagogical modeling: essence, efficiency and uncertainty) / A.N. Dakhin. – Moscow, 2001. – P. 10
  3. Dzampaeva O.T. Podgotovka studentov pedagogicheskikh spetsial'nostey vuzov k realizatsii lichnostno orientirovannogo podkhoda v obuchenii: dis. … kand. ped. nauk (Training of pedagogical university to implement learner-centered approach in work: PhD thesis PhD thesis) / O.T. Dzampaeva. – Vladikavkaz, 2004. – 175 p.
  4. Kirgueva F.Kh. Sovremennye predstavleniya o modelirovanii v pedagogike (Modern notions of simulation in pedagogics) / F.Kh. Kirgueva, M.Kh. Totoonova // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. – 2015. – # 3. – P. 404.
  5. Leontiev A.N. Deyatel'nost'. Soznanie. Lichnost' (Activity. Consciousness. Personality) / A.N. Leontiev. – Moscow, 1975. – P. 513.
  6. Piloyan R.A. Nauchny i prakticheskiy smysl ponyatiya «model' sportsmena» (The term "athlete's model": Scientific and practical meaning) / R.A. Piloyan // Sportivnaya bor'ba: Ezhegodnik. – Moscow, 1986. – P. 69-71.
  7. Sovremennaya sistema sportivnoy podgotovki (Modern athletic training system) / Ed. by F.P. Suslov [et al.]. – Moscow: [SAAM], 1995. – 446 p.: il.
  8. Stoff V.A. Modelirovanie i filosofiya (Modeling and philosophy) / V.A. Stoff. – Moscow: Leningrad, 1986. – P. 52.
  9. Yadrovskaya M.V. Sredstva modelirovaniya v obuchenii (Modeling tools in teaching) / M.V. Yadrovskaya // Vestnik Severo-Vostochnogo federal'nogo universiteta im. M.K. Ammosova (Herald of North-Eastern Federal University n.a. M.K. Ammosov). – 2010. – # 1. – P. 89-95.