Indicators of sensorimotor functions in group rhythmic gymnastics

Professor, PhD E.E. Bindusov
Candidate E.A. Panteleeva
Moscow State Academy of Physical Culture, Malakhovka, Moscow region
The article presents the results of the comparison of the reaction to a moving object and the complex visual-motor response speed of the athletes from two rhythmic gymnastics group competition teams.

Keywords: sensorimotor activity, reaction to moving object, complex visual-motor response speed, rhythmic gymnastics group routine.

References

  1. Bystrova I.V. Psikhologo-pedagogicheskaya tekhnologiya upravleniya adaptatsiey gimnastok k gruppovoy deyatel'nosti: na primere gruppovykh uprazhneniy v khudozhestvennoy gimnastike: avtoref. dis. … kand. ped. nauk (Psycho-educational technology for management of adaptation to group performance in women's gymnastics: the case of rhythmic gymnastics group routines: abstract of PhD thesis) / I.V. Bystrova. – St. Petersburg, 2008. – 24 p.
  2. Kognitivnaya i prikladnaya psikhologiya (Cognitive and applied psychology) / Ed. by T.P. Zinchenko. – Moscow: Trivola, 2000. – 598 p.
  3. Marishchuk V.L. Metodiki psikhodiagnostiki v sporte: ucheb. posobie dlya studentov ped. in-tov (Methods of psychodiagnostics in sport: study guide for students of ped. inst.) / V.L. Marishchuk et al. – Moscow: Prosveshchenie, 1990. – 256 p.
  4. Sivash I.S. Sovremennoe sostoyanie i perspektivy sovershenstvovaniya tekhniki dvigatel'nykh vzaimodeystviy v gruppovykh uprazhneniyakh khudozhestvennoy gimnastiki putem primeneniya multimediynykh tekhnologiy (Current state and development prospects of technique of motor interactions in rhythmic gymnastics group routines using multimedia technologies) / I.S. Sivash, T.V. Nesterova // Fizicheskoe vospitanie studentov, 2009. – № 3. – P. 79-83.
  5. http://www.neurolab.ru