Indicators of sensorimotor functions in group rhythmic gymnastics

ˑ: 

Professor, PhD E.E. Bindusov
Candidate E.A. Panteleeva
Moscow State Academy of Physical Culture, Malakhovka, Moscow region
The article presents the results of the comparison of the reaction to a moving object and the complex visual-motor response speed of the athletes from two rhythmic gymnastics group competition teams.

Keywords: sensorimotor activity, reaction to moving object, complex visual-motor response speed, rhythmic gymnastics group routine.

References

  1. Bystrova I.V. Psikhologo-pedagogicheskaya tekhnologiya upravleniya adaptatsiey gimnastok k gruppovoy deyatel'nosti: na primere gruppovykh uprazhneniy v khudozhestvennoy gimnastike: avtoref. dis. … kand. ped. nauk (Psycho-educational technology for management of adaptation to group performance in women's gymnastics: the case of rhythmic gymnastics group routines: abstract of PhD thesis) / I.V. Bystrova. – St. Petersburg, 2008. – 24 p.
  2. Kognitivnaya i prikladnaya psikhologiya (Cognitive and applied psychology) / Ed. by T.P. Zinchenko. – Moscow: Trivola, 2000. – 598 p.
  3. Marishchuk V.L. Metodiki psikhodiagnostiki v sporte: ucheb. posobie dlya studentov ped. in-tov (Methods of psychodiagnostics in sport: study guide for students of ped. inst.) / V.L. Marishchuk et al. – Moscow: Prosveshchenie, 1990. – 256 p.
  4. Sivash I.S. Sovremennoe sostoyanie i perspektivy sovershenstvovaniya tekhniki dvigatel'nykh vzaimodeystviy v gruppovykh uprazhneniyakh khudozhestvennoy gimnastiki putem primeneniya multimediynykh tekhnologiy (Current state and development prospects of technique of motor interactions in rhythmic gymnastics group routines using multimedia technologies) / I.S. Sivash, T.V. Nesterova // Fizicheskoe vospitanie studentov, 2009. – № 3. – P. 79-83.
  5. http://www.neurolab.ru