Specialized playing court for basketball shot training

ˑ: 

PhD V.N. Pritykin
Omsk State Medical University, Omsk

The article presents a complete set for special playing court for basketball shot training. Five basic principles of equipping the court were detected. There was designed an information sheet for coach-instructor made of the layout of 9 stations, accessory equipment and a table of symbols with a brief description of the main characteristics and components of the special-purpose playing court. The work includes photographs of fixed stations and mobile equipment: "Trajectory" training simulator and shot module with three backboards. The mobile shot module includes a touch backboard to detect the coordinates of the backboard touch points during shots. Special playing court equipment is used to teach how to make basketball shots, master bank and backboard-free shots and implement a system of long-term shot training of players.

Keywords: basketball, specialized playing court, technical tools, devices, training equipment, modules, stations, bank shot, backboard-free shot, shot training.

References

 1. Basketbol: uchebnik dlya vuzov fiz. kul't. (Basketball: textbook for phys. cult. universities) / Ed. by Yu.M. Portnov. – Moscow, 1997. – 476 p.
 2. Biomekhanicheskie tekhnologii podgotovki sportsmenov (Biomechanical training technologies in sport) / I.P. Ratov, G.I. Popov, A.A. Loginov, B.V. Shmonin. – Moscow: Fizkul'tura i sport, 2007. – 120 p.
 3. Gerasimov A.A. Kompas – 3D V10 (Compass-3D V10) / A.A. Gerasimov. – St. Petersburg: BHV – Petersburg, 2009. – 976 p.: il. CD – ROM (original).
 4. Geras'kin A.A. Metodologiya sozdaniya trenazhernykh sredstv v sportivnykh igrakh (Training equipment design technology in sport games) / A.A. Geras'kin, A.V. Rodionov // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2005. – № 10. – P. 33-35.
 5. Morozova N.S. Povyshenie tochnosti basketbolnykh broskov s otrazheniem myacha ot shchita: avtoref. dis. …kand. ped. nauk (Bank shot accuracy improvement in basketball: abstract of PhD thesis) / N.S. Morozova. – Omsk, 2009. – 24 p.
 6. Orlov P.I. Osnovy konstruirovaniya: spravochno-metod. posobie. V 2 kn. Kn. 1. (Design Basics: reference guide. In 2 Vol. V. 1.) / ed. by P.N. Uchaev. –3rd, rev. – Moscow: Mashinostroenie, 1988. – 560 p.: il.
 7. Pritykin V.N. Metod opredeleniya koordinat tochek otrazheniya myacha ot basketbolnogo shchita (Method for determination of coordinates of ball backboard touch points in basketball) / V.N. Pritykin, I.S. Bokov, I.V. Petrushov // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. – 2015. – № 4; Available at: URL:www.science-education.ru/127-21160.
 8. Pritykin V.N. Spetsializirovanny basketbol'ny shchit sbora informatsii o koordinatakh tochek udara myacha (Specialized backboard to collect information about coordinates of ball backboard touch points in basketball) / V.N. Pritykin, A.N. Lepetaev, I.S. Bokov // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. – 2015. – № 3; Available at: URL:www.science-education.ru/123-20291.
 9. Pritykin V.N. Netraditsionnye podkhody k povysheniyu tochnosti shtrafnogo broska v basketbole: monografiya (Unconventional methods to improve free throw accuracy in basketball: monograph) / V.N. Pritykin. – Omsk: Publishing House of OmGMU (OSMA), 2015. – 175 p.
 10. Pritykin V.N. Testirovanie basketbolistov s pomoshchiu korrektora traektoriy (Testing using trajectory adjustor in basketball) / V.N. Pritykin // Omskiy nauchny vestnik. – 2012. – № 5(122). – P. 193-196.
 11. Sposob opredeleniya koordinat pritselivaniya pri broskakh s otrazheniem myacha ot shchita: pat. 2386466 Rossiya A 63 V 63/8 (Method of determination aiming coordinates during bank shots: Pat. 2386466 Russia A 63 V 63/8) / V.N. Pritykin, N.S. Yurchenko; applicant and patentee: Omsk State. medical Academy. – № 20008127598/12; appl. 07.07.2008; publ. 20.041.10, Bul. № 11. – 4 p.
 12. Ustroystvo dlya trenirovki basketbolistov: patent na poleznuyu model № 2193433 Rossiya A 63 V 63/08 (Basketball training device: utility patent № 2193433 Russia A 63 V 63/08) / E.P. Movchan, V.N. Pritykin. applicant and patentee: Omsk State. medical Academy. – № 2000123704/12; appl. 14.09.2000; publ. 27.11.2002, Bul. № 11. – 4 p.