Advanced approach to physical education at primary school

ˑ: 

Associate Professor, PhD I.I. Plotnikova1
Professor, Dr.Hab. G.Ya. Galimov2
Associate Professor, Dr.Hab. M.D. Kudryavtsev3, 4
1Irkutsk State University, Irkutsk
2Buryat State University, Ulan-Ude
3Siberian Federal University, Krasnoyarsk
4Siberian State Aerospace University, Krasnoyarsk

The purpose of the work was to develop and experimentally justify effectiveness of the work program in a modular version of planning of the physical education process aimed at advanced development of physical qualities in the unity of the relationship with development of motor skills of primary pupils.
Application of the technology of the advanced approach to the development of physical qualities along with development of futsal techniques on the basis of a modular work program on physical education in primary schools has contributed to an increase of the level of short-term memory and mental performance in the experimental group compared with the control one, indicating the relationship between physical fitness, level of technical skills and level of intelligence of primary pupils.

Keywords: developing education, primary pupils, futsal, educational technology of advanced approach.

References

 1. Bal'sevich V.K. Pedagogicheskaya realizatsiya rezul'tatov monitoringa fizicheskoy podgotovlennosti shkol'nikov 9–10 let v usloviyakh Zapadnoy Sibiri (Implementation of physical fitness monitoring results in educational process of schoolboys of 9-10 years in Western Siberia) / V.K. Bal'sevich, J.N. Shagalieva // Fizicheskaya kul'tura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. – 2006. – № 6. – P. 18–20.
 2. Bogen M.M. Fizicheskoe vospitanie i sportivnaya trenirovka: obuchenie dvigatel'nym deystviyam. Teoriya i metodika (Physical education and sports training: teaching motor actions. Theory and Methodology) / M.M. Bogen; foreword by P.Ya. Gal'perin. – 2nd ed., sup. – Moscow: LIBROKOM, 2009. – 234 p.
 3. Galimov G.Ya. Operezhayushchiy podkhod v fizicheskom vospitanii shkol'nikov: monografiya (Advanced approach to physical education of pupils: monograph) / G.Ya. Galimov, I.I. Plotnikova. – Ulan-Ude: Publ. h-se of Buryat State University, 2014. – 188 p.
 4. Kudryavtsev M.D. Osobennosti primeneniya metodiki obucheniya mladshikh shkol'nikov dvigatel'nym deystviyam na osnove teorii uchebnoy deyatel'nosti (Application features of technique of teaching motor actions in primary school based on theory of learning activity) // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2003. – № 7. – P. 55-57.
 5. Kudryavtsev M.D. Razvivayushchee obuchenie v sisteme fizicheskogo vospitaniya mladshikh shkol'nikov (Developing training in physical education of primary pupils). – 2003. – № 3. – P. 7-10.
 6. Kudryavtsev M.D. Osobennosti primeneniya razvivayushchikh obrazovatel'nykh tekhnologiy na urokakh fizicheskoy kul'tury (Developing educational technology application features at physical education lessons) / M.D. Kudryavtsev, I.I. Plotnikova, G.Ya. Galimov et al. // Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2013. – Is. 13. – P. 105-109.
 7. Kuznetsov V.I. Formirovanie kul'tury zdorov'ya v protsesse urokov fizicheskoy kul'tury v nachal'noy shkole: ucheb.-metod. posobie (Health culture formation at physical education lessons in elementary school: teaching aid) / V.I. Kuznetsov.– Chita: Pub. h-se of Transbaikal State Humanitarian Pedagogical University (ZabGGPU), 2009.– 168 p.
 8. Leontiev A.N. K teorii razvitiya psikhologii rebenka (Child psychology development theory) / A.N. Leontiev // Khrestomatiya po vozrastnoy psikhologii: ucheb. posobie dlya studentov (Readings on developmental psychology: students' study guide) / Ed. by D.I. Feldstein. – Moscow: Mezhdunarodnaya pedagogicheskaya akademiya (International Pedagogical Academy), 1994. – P. 5-8.
 9. Lyakh V.I. Kompleksnaya programma fizicheskogo vospitaniya v I–XI klassakh (Comprehensive program of physical education in grades I-XI) / V.I. Lyakh, A.A. Zdanevich. – Moscow: Norma, 2004. – 122 sp.
 10. Plotnikova I.I. Formirovanie psikhomotornykh sposobnostey i rol' psikhofiziologicheskikh mekhanizmov v upravlenii dvigatel'nymi deystviyami: monografiya (Formation of psychomotor abilities and psycho-physiological mechanisms in movement management: monograph) / I.I. Plotnikova, R.F. Prokhodovskaya, G.Ya. Galimov et al. – Irkutsk: Publishing House of Irkutsk State University, 2009. – 164 p.
 11. Plotnikova I.I. Razvivayushchee obuchenie shkol'nikov igre v futbol na urokakh fizicheskoy kul'tury (Developing football training at school physical education lessons) / I.I. Plotnikova, G.Ya. Galimov, M.D. Kudryavtsev et al. // Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2013. – Is. 13. – P. 109-113.
 12. Willis, D. Kak nauchit' rebenka legko uchitsya (How to teach a child learn easily) / D. Willis. – Moscow: Popurris, 2010. – 400 p.
 13. Frolov S.V. Osobennosti operezhayushchego podkhoda v fizicheskoy podgotovke shkol'nikov (Specifics of advanced approach to physical training of schoolchildren) / S.V. Frolov, S.S. Frolov // Fizicheskaya kul'tura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. – 2009. – № 2.– P. 13-18.
 14. Elkonin D.B. Izbrannye psikhologicheskie trudy (Selected Psychological Works) / D.B. Elkonin. – Moscow: Pedagogika, 1989. – 484 p.