Reaction to moving object as qualification criterion for team sports classes

Reaction to moving object as qualification criterion for team sports classes

ˑ: 

M.M. Polevshchikov1, 4, N.I. Palagina2, 4, V.V. Rozhentsov3, 5
1 Ph.D., professor
2 Ph.D., associate professor
3 Dr.Sc.Tech., professor
4 Mari State University, Yoshkar-Ola
5 Volga Region State University of Technology, Yoshkar-Ola

According to S.V. Golomazova, when studying quality of performance of motor acts, it is most important, but at the same time most difficult to find a clear, specific indicators that may serve as efficiency criteria. From this standpoint, it is most convenient and appropriate to use as criteria performance accuracy indices. In team sports an athlete needs to quickly estimate competitive situations, make appropriate decisions and technical skills when performing motor actions. The efficiency of motor actions depends on motor capacities stipulated by the speed and accuracy of movements, which refers to the accuracy of spatial, temporal, and strength characteristics of movement.
The article presents the results of the study, which aimed at development of criteria of accuracy of motor actions to qualify athletes for team sports.
The method for qualification for team sports classes by analyzing the results of testing the reaction to a moving object is presented in the paper. The method was tested on a group of 15 subjects, adolescents aged 8 years - pupils of the Children's and Youth sports school. Based on the tests' results team sports classes were recommended for four subjects.

Keywords: sports, team sports, qualification, reaction to moving object.

References

  1. Botyaev, V.L. Stabil'nost' individual'nogo profilya razvitiya koordinatsionnykh sposobnostey kak kriteriy otbora i prognozirovaniya uspeshnoy spetsializatsii v slozhnokoordinatsionnykh vidakh sporta (Stability of individual profile of development of coordination abilities as criterion for qualification and predicting successful specialization in comprehensive coordination sports) / V.L. Botyaev, V.V. Apokin // Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury. – 2011. – № 7. – P. 87–90.
  2. Voronov, V.M. O psikhomotornykh i dukhovno-nravstvennykh determinantakh sportivnogo otbora v smeshannye edinoborstva (On psychomotor and moral determinants of sports qualification in mixed martial arts) / V.M. Voronov, A.A. Gorelov, V.P. Sushchenko, A.P. Khlopetskiy // Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury. – 2015. – № 2. – P. 54–56.
  3. Golomazov, S.V. Kineziologiya tochnostnykh deystviy cheloveka (Kinesiology of accuracy actions in man) / S.V. Golomazov. — Moscow: SportAkademPress, 2003. – 228 P.
  4. Zakamskiy, A.V. Otsenka tochnosti dvigatel'nykh deystviy sportsmena igrovykh vidov sporta (Evaluation of accuracy of motor actions of team athletes) / A.V. Zakamskiy, M.M. Polevshchikov, V.V. Rozhentsov // Uch. zapiski un-ta im. P.F. Lesgafta. – 2012. - № 3(85). – P. 86-90.
  5. Zatsiorskiy, V.M. Fizicheskie kachestva sportsmena (Athlete's physical qualities) / V.M. Zatsiorskiy. – Moscow: Fizicheskaya kul'tura i sport, 1970. – 200 P.
  6. Zyubanova, I.A. Sovershenstvovanie tochnosti dvigatel'nykh deystviy na osnove razvitiya myshechnoy koordinatsii v voleybole (Improving accuracy of motor actions based on development of muscle coordination in volleyball) / I.A. Zyubanova, V.A. Uskov, L.V. Kapilevich // Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury. – 2013. – № 2. – P. 71–74.
  7. Korenberg, V.B. Sportivnye vozmozhnosti i sposobnosti (Sports capacities and abilities) / V.B. Korenberg // Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury i sporta. – 2009. – № 3. – P. 3–9.
  8. Lysov, P.K. Morfofunktsional'nye i pedagogicheskie pokazateli sportivnoy perspektivnosti bokserov na etape sportivnogo sovershenstvovaniya (Morphofunctional and pedagogical indicators of boxers' sports prospects at the stage of sports skills improvement) / P.K. Lysov, I.A. Lysova, I.T. Vyal'shin // Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury. – 2009. – № 1. – P. 37–38.
  9. Pavlov, V.I. Otbor i podgotovka studentov dlya zanyatiy pauerliftingom (Qualification and training of students for powerlifting training sessions) / V.I. Pavlov, V.A. Tarasov // Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury. – 2013. – № 9. – P. 78–80.
  10. Pat. 2326595 Rossiyskaya Federatsiya, MPK A 61 V 5/16. Sposob otsenki vremeni reaktsii cheloveka na dvizhushchiysya ob'ekt (Patent 2326595 Russian Federation, IPC A 61 5/16. Method of estimation of reaction time to moving object in man) / A.V. Pesoshin, I.V. Petukhov, V.V. Rozhentsov; zayavitel' i patentoobladatel' Mariyskiy gosudarstvenny tekhnicheskiy universitet (applicant and patentee Mari State Technical University). – № 2326595/14; decl. 04.06.2007; publ. 20.06.2008, Bul. № 17.