Fragmented nature of physical culture of Saratov province in pre-revolutionary Russia

Fragmented nature of physical culture of Saratov province in pre-revolutionary Russia

ˑ: 

E.M. Larina1, 2
1 Ph.D., associate professor
2 Saratov State Agrarian University named after N.I. Vavilov, Saratov

The status of physical culture in educational institutions of pre-revolutionary Saratov was registered in the archives of documents of management and record keeping of a number of local educational institutions. The chronicle of sports life of the city and the province was covered in the pre-revolutionary periodicals "Saratovskiy vestnik", "Saratovskiy dnevnik" and "Saratovskiy listok", which are considered in the context of its general state in the Russian Empire.
The purpose of the present study was to examine the situation with physical education in educational institutions of pre-revolutionary Saratov, the cost of gym equipment, the salaries of gymnastics teachers, etc., and its subject of the present - the history of formation and development of teaching of physical education in educational institutions of Saratov province, which is considered in the context of its overall status in the Russian Empire.

Keywords: physical culture, province, public schools, training, gymnastics, teachers' seminaries.

References

  1. Gimnastika v Saratove: Spravochnik v pomoshch treneram po sportivnoy gimnastike (Gymnastics in Saratov: Gymnastics trainer's guide) / Comp. by G.P. Lipin, V.Ya. Kiselev, M.M. Krugly. Saratov, 1961.
  2. Zherebtsov, V.O. Vospominaniya o Saratovskoy pervoy muzhskoy gimnazii i Sankt-Peterburgskom universitete (St. Petersburg) (Memories of the first in Saratov all-boys gymnasium and St. Petersburg University) / V.O. Zherebtsov. – Saratov, 1912.
  3. Zolotarev, V.N. Vospominaniya o detskikh i yunosheskikh godakh (Memories of childhood and youth) / V.N. Zolotarev // Volga. – 1995. – № 5-6.
  4. Istoriya Saratovskogo kraya: S dr. vremen do 1917 goda: ucheb. posobie dlya srednikh i starshikh klassov shkol vsekh tipov (History of Saratov region: from ancient times until 1917: study guide for secondary and senior pupils of schools of all types. 2nd ed., rev., sup.) – Saratov, 2000. – P. 401–402.
  5. Lipin, G.P. Stranitsy iz istorii sporta v Saratove i Saratovskoy oblasti (Pages from history of sport in Saratov and Saratov Region) / G.P. Lipin. – Saratov, 1968.
  6. 6. Ocherki istorii Saratovskogo Povolzh'ja (1894–1917) / Pod red. I.V. Poroha. – Saratov, 1999. – P. 341.
  7. 7. Otchet o sostojanii narodnogo obrazovanija v g. Saratove 1903–1908 gg. – Saratov, 1908. – Vyp. 3. – P. 15.