Anthropometric and somatotypological characteristics of students of KhMAO-Yugra

ˑ: 

L.G. Pashchenko1, 2, O.S. Krasnikova1, 2
1 Ph.D., associate professor
2 Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk

The importance of studying somatotypological features of students of KhMAR-Yugra is caused by the climatogeographic features of their place of residence. The results of anthropometric studies of 1-3-year students of NSU (184 girls and 86 boys) were presented in the paper. The comparative analysis of body-mass characteristics showed no significant differences between students of Nizhnevartovsk State University and their peers living in other regions of Russia. Regional features of the component analysis of the body mass of boys and girls were detected.
The peculiarities of distribution of somatotypes of students are characterized by the predominance of boys with hypersthenic somatotype and girls with normostenic somatotype. Against the background of general gracialization of girls from other regions of the country female students from Nizhnevartovsk are distinguished by hypersthenic somatotype.

Keywords: component composition of body mass, somatotype.

References

 1. Galkina,T.N. Antropometricheskie i somatotipologicheskie osobennosti lits yunosheskogo vozrasta v Penzenskom regione: avtoref. dis… kand. med. nauk (Anthropometric and somatotypological peculiarities of teenage persons in the Penza region: abstract of Ph.D. thesis) / T.N. Galkina. – Volgograd, 2008. – 22 P.
 2. Kalmin, O.V. Somatotipologicheskaya kharakteristika studentov Krasnodarskogo kraya (Somatotypological characteristics of students of the Krasnodar Territory) / O.V. Kalmin, Ju.S. Afanasievskaya //Fundamental'nye issledovaniya. – 2009. – № 7. – P. 51–52.
 3. Kapilevich, L.V. Vozrastnaya i sportivnaya morfologiya: praktikum (Age-related and sports morphology: tutorial) / L.V. Kapilevich, A.V. Kabachkova. – Tomsk: Pub. h-se of Tomsk un-ty, 2009. – 69 P.
 4. Koryagina, Ju.V. Komponentny sostav massy tela cheloveka №2008610039 (Component composition of body mass №2008610039) / Ju.V. Koryagina, S.V. Nopin // Programmy dlya EVM … (ofit. bul.). – 2008. – № 2.
 5. Litovchenko, O.G. Osobennosti morfofunktsional'nogo i psikhofiziologicheskogo razvitiya urozhentsev Srednego Priob'ya v vozraste 7–20 let: avtoref. dis… dokt. biol. nauk (Features of morphofunctional and psychophysiological development of natives of Middle Ob region aged 7-20 years: abstract of doctoral thesis (Biol.) / O.G. Litovchenko – Chelyabinsk, 2009.
 6. Loginov, S.I. Sistemny podkhod i upravlenie fizicheskoy aktivnost'yu cheloveka v usloviyakh KhMAO-Yugry: avtoref. dis. … dokt. biol. nauk (System approach and management of human physical activity in KhMAR-Yugra: abstract of doctoral thesis (Biol.) / S.I. Loginov. – Surgut, 2008. – 48 P.
 7. Martirosov, E.G. Tekhnologii i metody opredeleniya sostava tela cheloveka (Technologies and methods of determining human body composition) / E.G. Martirosov, D.V. Nikolaev, S.G. Rudnev. – Moscow: Nauka, 2006. – 248 P.
 8. Negasheva, M.A. Vliyanie sotsial'no-ekonomicheskikh faktorov na morfologicheskie parametry studencheskoy molodezhi Moskvy i Moskovskoy oblasti (Influence of socioeconomic factors on morphological parameters of students in Moscow and the Moscow Region) / M.A. Negasheva // Ekologiya cheloveka. – 2007. – № 1. – P. 60–63.
 9. Panov, G.A. Vrachebno-pedagogicheskiy kontrol' v protsesse fizicheskogo vospitaniya studentov: ucheb. posobie (Medical and pedagogical control in the course of physical education of students: study guide) / G.A. Panov. – Moscow: Peoples' friendship University of Russia, 2012. – 192 P.
 10. Pashkova, I.G. Somatometricheskaya kharakteristika yunoshey na Evropeyskom Severe (Somatometric characteristics of young men in European North) / I.G. Pashkova, S.A . Kudryashova, T.A . Kolupaeva // Fundamental'nye issledovaniya. – 2010. – № 6. – P. 90–96
 11. Sidorova, K.A. Analiz morfofunktsional'noy izmenchivosti organizma studentov yunosheskogo vozrasta v usloviyakh URFO (Analysis of morphological and functional variability of the body of teenage students in UFD) / K.A. Sidorova, T.A. Sidorova, O.A. Dragich, I.S. Churilova // Fundamental'nye issledovaniya. – 2011. – № 12. – P. 712–715.
 12. Chaplygina, E.V. Somatotipologicheskaya kharakteristika zhiteley yuga Rossii yunosheskogo i pervogo perioda zrelogo vozrasta (Somatotypological characteristics of residents of southern Russia of youth and first period of adulthood) / E.V. Chaplygina, O.T. Vartanova, O.A. Aksenova, K.A. Nor-Arevyan // Fundamental'nye issledovaniya. – 2013. – № 7. – P. 659–662.