Physical development of junior athletes of Yemen Republic living in different climatic zones

Physical development of junior athletes of Yemen Republic living in different climatic zones

ˑ: 

L.A. Glinchikova1, 2
1 Ph.D., associate professor
2 Institute of recreation, tourism and physical culture of Immanuel Kant Baltic Federal University, Kaliningrad

The historical aspects of the development and improvement of the profession of a physical education teacher in the modern and contemporary history of Poland are described in the given paper. The authors provide for Russian specialists the information on the evolution of the views of Polish scientists regarding professional qualities of the teacher. The authors consider the role to be performed by teachers of physical education in their professional activities. The emergence of the concept "teacher's effectiveness" and the possibility of forming the necessary qualities in the work of a teacher, as well as the feasibility of their observation and evaluation are justified.
In the light of the modern humanistic model of physical education the major purpose of education in today's Poland is meeting the current and future needs of particular individuals, society and state, training of a diversified personality of a citizen of the country, capable of working, social adaptation in the society, self-education and self-improvement. The teacher of physical education, who is freely and liberal, acts out-of-the-box, predicts the results of his activity and in accordance with this skillfully models the educational process, guarantees achievement of set goals.
At present, the educational system in Poland is built in such a way so that the teachers themselves could make efforts to improve their skills, level and scope of competences at all stages of their development.

Keywords: physical education teacher, pedagogical talent, professional skills, skill level, competences.

Литература

 1. Baley S. Psychiczne właściwości nauczyciela wychowawcy. W: Osobowość Nauczyciela. Red. W. Okoń. PZWS, Warszawa, 1959. S. 170 - 209.
 2. Dawid J. W. W: O duszy nauczycielstwa. Osobowość Nauczyciela. Red. W. Okoń. PZWS, Warszawa, 1959. S. 33- 41.
 3. Demel M. Szkice krytyczne o kulturze fizycznej. Sport i Turystyka. Warszawa, 1973.
 4. Grabowski H. Teoria fizycznej edukacji. WSiP, Warszawa, 1997.
 5. Hodań B., Żukowska Z. Nauczyciel wychowania fizycznego i jego społeczno-wychowawcze funkcje. Wyd. AWF Józefa Piłsudakiego, Olomouc - Warszawa, 1996.
 6. Kosiba G. Doskonalenie i rozwó jzawodowy nauczycieli wychowania fizycznego. Studia i monografie nr 58, Kraków, 2009. 217 s.
 7. Kreutz М. Osobowość nauczyciela wychowawcy. W: Osobowość Nauczyciela. Red. W. Okoń. PZWS, Warszawa, 1959. S. 113 - 164.
 8. Kwiatkowska H., Pedeutologia. Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2008.
 9. Madejski E., Węglarz J.Wybrane zagadnienia współczesnej metodyki wychowania fizycznego. Podręcznik dla nauczycieli i studentów. Wyd. «Impuls», Kraków, 2008.
 10. Mańkowska M. Społeczno-zawodowe role nauczyciela wf w świetle badań empirycznych. Roczniki Naukowe AWF. T. XXVI, Warszawa, 1981a.
 11. Myslakowski Z. Co to jest "talent pedagogiczny"? W: Osobowość Nauczyciela. Red. W. Okoń. PZWS, Warszawa, 1959. S. 57 - 68.
 12. Okoń W. Problem osobowośći nauczyciela. W: Osobowość Nauczyciela. Red. W. Okoń. PZWS, Warszawa, 1959. S. 5 - 28.
 13. Osmolski W. Kształcenie kierowników wychowania fizycznego oraz powołanie i organizacja. PIWF, Warszawa, 1927.
 14. Strzyżewski S. Współczesne cele wychowania fizycznego oraz rola nauczyciela wychowania fizycznego w szkole i w środowisku społecznym. Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna, nr 1, 1975. S. 11 - 15.
 15. Szuman St. Talent pedagogiczny. W: Osobowość Nauczyciela. Red. W. Okoń. PZWS, Warszawa, 1959. S. 74 - 108.
 16. Wołoszyn S. Rozwój funkcji nauczyciela wychowania fizycznego a problematyka jego kształcenia. W: Nauczyciel. Tradycje. Współczesnoćć. Przyszłość. Studia i szkice. Red. S. Wołoszyn. Studia Pedagogiczne. T. XXXIX, 1978. S. 357 – 371.