Dynamics of Personal Adaptive Potential of Student-Athlete of Technical University

Dynamics of Personal Adaptive Potential of Student-Athlete of Technical University

ˑ: 

A.V. Zaytsev
National Mineral Resources University "Mining university", St. Petersburg

The purpose of the present research was to identify the dynamics of formation of personal adaptive potential of students of technical universities engaged and not engaged in a boxing section.
The findings reflect the dynamics of formation of personal adaptive potential of students of technical universities related to the factor of attendance of boxing classes.
The studied revealed the average level of the personal adaptive potential of the students of technical universities (in accordance with the test standards) at the beginning of the studies,. In this case, the differences between students from the experimental and control groups are lacking.

Keywords: personal adaptive potential, students of technical universities, boxing.

References

  1. Batukhtina, T.V. Struktura adaptatsionnogo potentsiala khudozhestvenno odarennoy lichnosti (na primere podrostkov) (The structure of adaptive potential of an artistically gifted person (case study of adolescents): abstract of Ph.D. thesis. – St. Petersburg: RGPU, 2010. – 22 p.
  2. Vasil'eva, S.V. Strukturnye i dinamicheskie osobennosti studencheskogo adaptatsionnogo sindroma (Structural and dynamic features of student adaptation syndrome): abstract of Ph.D. thesis. – St.Petersburg, 2000. – 22 p.
  3. Vilensky, M.Ya., Gorshkov, A.G. Fizicheskaya kul'tura i zdorovy obraz zhizni studenta (Physical culture and healthy lifestyle of student): study guide. – Moscow: KNORUS, 2012. – 240 p.
  4. Vitun, V.G. Formirovanie adaptatsionnogo potentsiala studentov vuzov v protsesse fizicheskogo vospitaniya (Formation of adaptive potential of university students during physical education): abstract of Ph.D. thesis. - Magnitogorsk, 2009. – 20 p.
  5. Eremeev, S.N. Razvitie gotovnosti prepodavatelya vuza k realizatsii adaptatsionnogo potentsiala fizkul'turno-sportivnoy deyatel'nosti studentov (Development of readiness of university teachers to realize the adaptive potential of students' physical culture and sports activities): abstract of Ph.D. thesis. – Magnitogorsk, 2011. – 22 p.
  6. Zinnatnurov, A.Z. Optimizatsiya uchebnogo protsessa po fizicheskomu vospitaniyu v pedagogicheskom vuze s primeneniem elementov boksa (Optimization of the learning process on physical education in a teacher training institute with the use of boxing elements): abstract of Ph.D. thesis. – Moscow, 2009. – 20 p.
  7. Maleychenko, E.A. Formirovanie ustanovok na zdorovy obraz zhisni v professional'noy podgotovke studentov-yuristov (Formation of healthy lifestyle sets in the training of law students): abstract of Ph.D. thesis. – Volgograd, 2007. – 18 p.
  8. Savel'eva, A.V. Dinamika morfofunktsional'nogo razvitiya i adaptatsii studentov meditsinskogo kolledzha v usloviyakh zdorov'esberegayuschikh meropriyatiy (Dynamics of morphofunctional development and adaptation of medical college students within health promoting events: abstract of Ph.D. thesis. – Arzamas, 2010. – 18 p.
  9. Sinitsyn, D.K. Formirovanie professional'nykh umeniy buduschikh spetsialistov fizicheskoy kul'tury v protsesse pedagogicheskogo fizkul'turno-sportivnogo soverschenstvovaniya: na primere boksa (Formation of professional skills of future specialists in physical education during the pedagogical physical culture and sports development: case study of boxing: abstract of Ph.D. thesis. – St. Petersburg, 2003. – 21 p.