Purposeful involvement of tutors of preschool educational institutions in physical education of children

Purposeful involvement of tutors of preschool educational institutions in physical education of children

ˑ: 

L.A. Semenov1, 3, N.V. Boldyreva2, 3
1 Honorary Figure of Physical Culture, Dr.Hab, Professor
2 Postgraduate
3 Surgut State Pedagogical University, Surgut
The purpose of the present study was to experimentally estimate the capabilities and effectiveness of the purposeful involvement of tutors of preschool educational institutions in the physical education of children.
The subject of the research was the development of children's conditional physical qualities. It has been detected that pre-school educational organizations have a significant potential for improving the quality of physical education of children, which consists in engaging teachers and mentors. It is extremely effective to attract teachers to the solution of recreational problems related to the development of children’s conditional physical qualities when organizing the so-called "operation issues". This applies especially the development of physical qualities with the display of strength and flexibility. In order to realize the available potential the competence of teachers in the matters of physical education of children should be improved via course training organized in pre-school educational organizations.

Keywords: preschool aged children, physical education, pre-school educational organizations, sports competency, educators.

References

  1. Kadochnikova, Ju.V. Otsenka konditsionnoy fizicheskoy podgotovlennosti detey, vypuskayushchikhsya iz doshkol'nogo obrazovatel'nogo uchrezhdeniya (Evaluation of conditional physical fitness of children graduating from pre-school educational institutions) / Ju.V. Kadochnikova // Perspektivnye napravleniya v oblasti fizicheskoy kul'tury, sporta i turizma: mater. III Vserossiyskoy nauchno-prakt. konf. (Perspective directions in the field of physical culture, sport and tourism: Proc. of the III All-Russian theor.-practical conference) – Nizhnevartovsk: Nizhnevartovsk state university, 2013. – P. 171–173.
  2. Kozhuhova, N.N. Vospitatel' po fizicheskoy kul'ture v doshkol'nykh obrazovatel'nykh uchrezhdeniyakh (Physical education mentor in preschool educational institutions) / N.N. Kozhuhova, L.A. Ryzhkova, M.M. Samodurova. – Moscow: Akademiya, 2002. – 311 P.
  3. Popkova, N.V. Individualizatsiya protsessa fizicheskogo sostoyaniya detey starshego doshkol'nogo vozrasta na osnove ucheta osobennostey teloslozheniya (Individualization of the process of physical condition of senior preschool children with regards to somatotypes) / N.V. Popkova // Teoriya i praktika fiz. kul'tury. – 2010. – № 5. – P. 36–38.
  4. Semenov, L.A. Monitoring i problemy fizicheskogo vospitaniya detey i podrostkov (Monitoring and problems of physical education of children and adolescents) / L.A. Semenov // Fizicheskaya kul'tura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. – 2014. – № 2. – P. 49–52.
  5. Semenov, L.A. Kriterii otsenki itogovykh rezul'tatov v fizicheskom vospitanii detey v doshkol'nykh obrazovatel'nykh uchrezhdeniyakh (Criteria for assessing game outcomes in physical education of children in preschool educational institutions) / L.A. Semenov, Ju.V. Kadochnikova // Fizicheskaya kul'tura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. – 2013. – № 5. – P. 2–6.
  6. Tarasova, T.A. Kontrol' fizicheskogo sostoyaniya detey doshkol'nogo vozrasta: metod. rekom. dlya rukovoditeley i pedagogov DOU (Control of physical condition of preschoolers: method. recomm. for administrators and teachers of preschool educational institutions) /T.A. Tarasova. – Moscow: TTs SFERA, 2005. – 165 P.
  7. Federal'ny gosudarstvenny obrazovatel'ny standart doshkol'nogo obrazovaniya (Prikaz Min. obr. nauki RF №1155 ot 17.10.2013 g.) Federal State Educational Standard of preschool education (Order of Min. Ed. Science of the Russian Federation №1155 10.17.2013)
  8. Filippova, S.O. Perspektivnye napravleniya nauchnykh issledovaniy v oblasti fizicheskoy kul'tury doshkol'nikov (Perspective research directions in the field of physical culture of preschool children) / S.O. Filippova. // Teoriya i praktika fiz. kul'tury. – 2006. – № 5. – P. 15–17.
  9. Sharmanova, S.B. Fizicheskoe sostoyanie vypusknikov podgotovitel'nykh grupp doshkol'nykh obrazovatel'nykh uchrezhdeniy (Physical condition of graduates of preparatory groups of pre-school educational institutions) / S.B. Sharmanova, O. A. Novosyolova, A. I. Fedorov // Sovremennye problemy fizicheskoy kul'tury i sporta: sb. nauch. tr. (Modern issues of Physical Culture and Sport: collected research works) – St. Petersburg: NIIFK, 1998. – P. 72–77.