Formation of a scientific school on children's fitness

ˑ: 

Dr. Hab., Professor E.G. Saykina1
PhD, Associate Professor Zh.E. Firileva1
PhD Yu.V. Smirnova2
PhD, Associate Professor S.V. Kuzmina1
1Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg
2Pushkin Leningrad State University, St. Petersburg

Objective of the study was to scientifically substantiate the formation of a scientific school on children's fitness based on the optimization of the prolonged functioning of advanced training courses, professional retraining and training of specialists in physical culture and sports.
Methods and structure of the study. In the course of the study, advanced training courses in children's fitness were organized in St. Petersburg, where effective ways of training specialists were determined. A set of software and methodological support for children's fitness was created and scientifically substantiated, dissertations were defended confirming the effectiveness of the developed fitness programs, and a scientific school of children's fitness professionals was created in St. Petersburg.
Results and conclusions. A wide range of students who have been trained in the courses made it possible to create a scientific school in which scientific research is carried out and dissertations are defended. Refresher courses directly gave impetus to the development of new fitness curricula, in particular for students of physical education universities and our university, the introduction of fitness into the educational process of bachelors, the development of higher education educational programs implemented within various areas and profiles of masters.

Keywords: advanced training, children's fitness, software and methodological support, scientific school.

References

  1. Babaitsev V.A. Detskiy fitnes kak novoye napravleniye v fitnes industrii: osobennosti i vidy [Children's fitness as a new direction in the fitness industry: features and types]. Voprosy pedagogiki. 2021. No. 9-1. pp. 7-9.
  2. Borovskaya L.M., Hoda L.D. Detskiy fitnes. Programma dopolnitelnogo obrazovaniya po klassicheskoy aerobike dlya detey 5-10 let s narusheniyami oporno-dvigatelnogo apparata [Children's Fitness. The program of additional education in classical aerobics for children 5-10 years old with disorders of the musculoskeletal system]. Mezhdunarodnyy zhurnal eksperimentalnogo obrazovaniya. 2012. No. 2. pp. 25-26.
  3. Dityatin A.N. Kursy povysheniya kvalifikatsii po detskomu fitnesu v RGPU im. A.I. Gertsena [Advanced training courses in children's fitness at the Herzen State Pedagogical University]. Fitnes i yego rol v ozdorovlenii naseleniya Rossii [Fitness and its role in improving the health of the population of Russia]. Proceedings national scientific-practical conference dedicated to the 75th anniversary of the Institute of Physical Culture and Sports of Herzen RSPU, St. Petersburg, November 26, 2021. Saint Petersburg: Mediapa publ., 2022. pp. 16-20.
  4. Kirichenko V.N., Reznikov A.N. Ispolzovaniye detskogo fitnesa v kachestve sredstva fizicheskogo vospitaniya mladshikh shkolnikov [The use of children's fitness as a means of physical education of junior schoolchildren]. Aktualnyye nauchnyye issledovaniya v sovremennom mire. 2018. No. 1-3(33). pp. 59-64.
  5. Saikina E.G., Lobanov Yu.Ya., Smirnova Yu.V. Kontseptsiya ozdorovleniya shkolnikov sredstvami fitnesa v realiyakh sovremennoy shkoly [The concept of health improvement of schoolchildren by means of fitness in the realities of the modern school]. St. Petersburg: RGPU im. A.I. Gertsena publ., 2019. 218 p.