Sports training in summer polyathlon based on the rational distribution of training loads

ˑ: 

PhD, Associate Professor O.N. Nikiforova1
PhD, Associate Professor E.V. Markin1
PhD, Associate Professor D.V. Sorokin1
M.V. Khoteeva1
1Russian Timiryazev State Agrarian University, Moscow

Objective of the study was to determine the rationality of the distribution of training loads of different types of all-around exercises of polyathlon students in the annual cycle.
Methods and structure of the study. To solve the set goal, a pedagogical experiment was conducted, in which 32 polyathlete students aged 17-24 years old (men and women) with qualifications from the II sports category to masters of sports, involved in sports improvement sections of various universities in Moscow, took part. All students-polyathletes were divided into two equal groups - experimental and control. The experimental group (16 people) practiced according to the developed methodology, taking into account the patterns of transfer (interaction) of physical qualities and the mutual influence of various types of exercises. In the control group (16 people), they did not adhere to a strict sequence of classes and included in one lesson a variety of exercises included in the types of all-around.
Results and conclusions. The results of control tests and competitions showed that the increase in results in all types of all-around events for the entire experimental period was significantly higher in the groups that used the developed methodology, which provided for the consistent use of exercises, taking into account the transfer of physical qualities during two training sessions a day.
The rational distribution of training loads in the annual cycle allowed to improve sports results in 100% of polyathletes students, and in 50% of cases to achieve sports standards and titles.

Keywords: polyathlon, students, types of all-around, training load, periods of training sessions.

References

  1. Bondarchuk A.P. Upravleniye trenirovochnym protsessom sportsmenov vysokogo klassa [Management of the training process of high-class athletes]. Moscow: Olympia Press publ., 2007. 272 p.
  2. Gilmutdinov T.S. Postroyeniye trenirovochnogo protsessa studentov-poliatlonistov v podgotovitelnom periode [Construction of the training process of students-polyathletes in the preparatory period]. Poliatlon. 2000. No. 1-2. pp. 18-20.
  3. Kryazh V. Perenos trenirovannosti v fizicheskom vospitanii [Transfer of fitness in physical education]. Uchenyye zapiski. Collected works. Issue 5. Minsk: AFViS RB publ., 2002. pp. 252-258.
  4. Nikiforova O.N., Khoteeva M.V., Prokhorova T.I. Napravlennoye povysheniye funktsionalnykh vozmozhnostey studentov-poliatlonistov pri podgotovke k begu na vynoslivost [Directed increase in the functional capabilities of students-polyathletes in preparation for endurance running]. Pedagogiko-psikhologicheskiye i mediko-biologicheskiye problemy fizicheskoy kultury i sporta. 2019. Vol. 14. No. 1. pp. 38-44.
  5. Nikiforova O.N., Zhurbina A.D., Bakulina E.D. et al. Adaptatsiya i osobennosti funktsionalnykh vozmozhnostey devushek-futbolistok s narusheniyami slukha v zavisimosti ot kvalifikatsii i vozrasta [Adaptation and features of the functional capabilities of female football players with hearing impairment depending on qualifications and age]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. 2021. No. 9. pp. 40-42.
  6. Sadilkin A.F. Struktura i soderzhaniye godichnogo tsikla podgotovki poliatlonistov na etape sportivnogo sovershenstvovaniya [The structure and content of the annual training cycle of polyathletes at the stage of sports improvement]. PhD diss.. Tambov, 2014. 187 p.
  7. Trebenok A.I., Trebenok A.A. Metodika podgotovki kvalifitsirovannykh sportsmenov-poliatlonistov [Summer polyathlon. Methods of training qualified athletes-polyathletes]. Bryansk: BF MosUMVD Rossii publ., 2007. 172 p.