Influence of urbanization on the level of physical fitness and general morbidity of first-year female students

Influence of urbanization on the level of physical fitness and general morbidity of first-year female students

ˑ: 

PhD, Associate Professor I.V. Strelnikova1
PhD, Associate Professor N.V. Kiseleva1
PhD, Associate Professor D.N. Maltsev2
PhD, Associate Professor Y.I. Dudkina3
1Vyatka State University, Kirov
2Kirov State Medical University, Kirov
3Moscow State University of Sport and Tourism, Moscow

Objective of the study to compare physical fitness and the level of general morbidity in girls of the 1st year of 17-18 years of Vyatka State University (VyatSU).
Methodology and organization of the study. 401 girls aged 17-18 years of Vyatka Kirov took part in the study. According to the classification of residents of the Russian Federation, the territorial agglomeration allowed to distinguish 3 groups of the studied by their place of residence before entering the university. To determine the overall morbidity and distribution of female students by health groups, an analysis of individual medical records according to the international statistical classification of diseases was carried out. Physical fitness was diagnosed by 6 tests. Overall endurance was assessed by the result in the 2000 m run . Speed-strength abilities for running speed at 100 m. Strength abilities were determined by 4 tests: "Lifting the torso from the prone position", "Pulling up on a low crossbar", "Squats with support on the wall on the right leg" and "Squats with support on the wall on the left leg".
The results of the study and conclusions. The level of urbanization affects the overall morbidity and physical fitness of female students aged 17-18 years who live in a large city before entering university. A group of first-year students of Kirov has a low level of the number of the main medical group for physical culture and a high degree of respiratory morbidity. There were also significantly significant differences in relation to girls from rural settlements in tests on strength training ("Squats with support on the wall on the right leg", "Squats with support on the wall on the left leg") and endurance ("Running 2000 m"). An intergroup comparison of the results of other tests indicated an insignificant difference and were unreliable.

Keywords: physical fitness, urbanization environment, freshmen, general morbidity.

References

 1. Burdina, E.A., Krylov P.M. Ekonomicheskaya geografiya. Uchebnoye posobiye [Economic geography]. Moscow, MGIU, 2010. – 189 p.
 2. Vilensky M.Y., Ilinich V.I., Maslyakov V. A., Shcherbakov V. G. Fizicheskaya kul′tura. Primernaya programma dlya vysshikh uchebnykh zavedeniy, instruktsiya po organizatsii i soderzhaniyu rabot kafedr fizicheskogo vospitaniya v vuzakh [Physical culture. Sample program for higher educational institutions, instructions for the organization and content of the work of the departments of physical education in universities]. Moscow, Ministry of Education of the Russian Federation, State Research Institute of ITT "Infomatika» Publ. 1994. 54 p.
 3. Instruktsiya po ispol′zovaniyu Mezhdunarodnoy statisticheskoy klassifikatsii bolezney i problem, svyazannykh so zdorov′yem desyatogo peresmotra (dlya pol′zuyushchego MKB – 10) (utv. Ministerstvom zdravookhraneniya RF 25 maya 1998 g. N 2000/52-98). (in Russ).
 4. Kolokoltsev M.M., Martynov E.Y. [Physical development and physical fitness of university students of different functional health groups]. Sovremennyye problemy nauki i obrazovaniya [Modern problems of science and education], 2016, no. 6, pp. 385 – 390. (in Russ).
 5. Maysner T.N. Urbanization and urban ecology: risks and prospects for sustainable development. Humanities of the South of Russia, 2020. vol. 9(43), no 3, pp. 190 – 201. (in Russ).
 6. Minnibayev T.S., Rapoport I.K., Chubarovsky V.V., Timoshenko K.T., Goncharova G.A., Kotenko S.V. Methodological recommendations for a comprehensive assessment of the state of health of students based on the results of medical examinations. Questions of school and university medicine and health, 2015, no 2, pp. 40. – 57. (in Russ).
 7. Naskalov V.M. Fizicheskoe vospitanie studentov v usloviyah ekologicheski neblagopriyatnoj okruzhayushchej sredy / V.M. Naskalov // Teoriya i praktika fizicheskoj kul'tury. – 2004. – № 7. – S. 59 – 63.
 8. Nikiforova, V.A. Monitoring of the health of students in the Northern territories in the conditions of environmental problems. Proceedings of the Bratsk State University. Series: natural and engineering sciences, 2015, vol. 2, no 4, pp. 119. – 123 (in Russ).
 9. Postanovlenie Pravitel'stva RF № 916 ot 29.12.2001 g. «Ob obshcherossijskoj sisteme monitoringa sostoyaniya fizicheskogo zdorov'ya naseleniya, fizicheskogo razvitiya detej, podrostkov i molodezhi». – M., 2001.
 10. Shitikova V.A., Budaeva T.A., Bazhina I.A. [Analysis of the performance of students of 1-3 courses in physical culture during the academic year]. Vestnik Kaluzhskogo universiteta. [Bulletin of the Kaluga University], 2020, no 3(48), pp. 129 – 131 (in Russ).
 11. Corral-Verdugo V. Happiness as Correlate jf Sustainable Behavoior: A Study of Pro-Ecological, Frugal, Equitable and Altruistic Actions That Promote Subjective Wellbeing / V. Corral-Verdugo, J. Mireles – Acosta, C. Tapia-Fonllem, B. Fraijo-Sing // Human Ecology Review. – 2011. – Vol. 18(2). – P. 95 – 104.