Organizational and methodological support of the activities of the regional football federation

ˑ: 

Postgraduate student M.D. Sazontov1
Postgraduate student D.A. Abramchenko1
Dr. Hab., Professor V.V. Ponomarev1, 2
1Siberian Fire and Rescue Academy of EMERCOM of Russia, Zheleznogorsk, Krasnoyarsk Territory
2Siberian Federal University, Krasnoyarsk

Abstract
Objective of the study was to develop and experimentally substantiate the organizational structure and methodological support for the activities of the regional football federation.
Methods and structure of the study. The scientific work was carried out on the basis of the Krasnoyarsk Regional Football Federation from 2019 to 2022. At the first stage of the work, the activities of the leading football federations in Europe, Russia and the regional federations of our country, including the Krasnoyarsk Territory, were analyzed.
Results and conclusions. Organizational and methodological support for improving the activities of the regional football federation of the Krasnoyarsk Territory was developed, within the framework of which the structure and content of the activities of the current federation was optimized and adjusted, where six existing areas of work: "Mass Football", "Preparation of Reserves", "Club Football", "National Teams", "Personnel Support" and "Infrastructure Support" were combined and concentrated in four innovative areas: "Training and retraining of personnel, scientific and methodological support", "Comprehensive activities of training reserves and players for professional clubs", "Mass football and cooperation with organizations" and "Program strategy for the development and improvement of the activities of the territorial football federation". This experimental design of the content of the activities of the regional football federation contributed to concentrating on the basic tasks of the functioning and development of the industry and reaching a new level of progressive development of football in the Krasnoyarsk Territory.

Keywords: football, regional federation, organizational and methodological support, Krasnoyarsk Territory, activities.

References

  1. Sazontov M.D., Ponomarev V.V. Osobennosti deyatelnosti futbolnykh federatsiy Yevropy v aspekte teoreticheskogo analiza [Peculiarities of activity of football federations of Europe in the aspect of theoretical analysis]. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. 2020. No. 4. pp. 81-82.
  2. Sazontov M.D., Ponomarev V.V. Otnosheniye k sportivnoy deyatelnosti molodykh futbolistov Sibirskogo Federalnogo okruga [Attitude to sports activities of young football players of the Siberian Federal District]. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. 2021. No. 4. pp. 33-34.
  3. Sazontov M.D., Ponomarev V.V., Evtushenko V.P., Smirnov S.V. Pedagogicheskiy analiz deyatelnosti trenerov po futbolu molodezhnyh komand Sibirskogo Federalnogo okruga [Pedagogical analysis of the activities of football coaches of youth teams of the Siberian Federal District]. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. 2021. No. 5. pp. 45-46.