Physical training of young athletes in triple jump at the stage of initial sports specialization

ˑ: 

Postgraduate student N.A. Kozhura1
Dr. Hab., Professor V.V. Ponomarev1, 2
1Siberian Federal University, Krasnoyarsk
2Siberian Fire and Rescue Academy of EMERCOM of Russia, Zheleznogorsk, Krasnoyarsk Territory

Abstract
Objective of the study was to develop and experimentally substantiate a differentiated methodology for the physical training of 10-12 year old girls specializing in track and field triple jump at the stage of initial sports specialization.
Methods and structure of the study. The pedagogical experiment was attended by 24 girls aged 10-12 years old, involved in athletics triple jump. The participants of the experiment were divided into two groups of 12 people (experimental and control). The control group followed the traditional program. The experimental group was engaged in a differentiated methodology, according to which the exercises were selected depending on the level of physical fitness.
Results and conclusions. At the end of the pedagogical experiment, an analysis of the results was carried out, which showed the following: the average increase in physical fitness in the experimental group was 47.3% (p<0.05), injuries of the musculoskeletal system for the entire period of the pedagogical experiment was only 11.7% (p<0.05), while in the control group of girls involved in the traditional program of general physical training (GPT), GPT indicators increased by an average of 18.7% (p>0.05), injuries of the musculoskeletal apparatus amounted to 37.4% (p<0.05). The results of the pedagogical experiment showed the high efficiency of the differentiated method of physical training of girls in the experimental group in comparison with the control group, which resulted in higher rates of physical fitness and a decrease in injuries of the musculoskeletal system at control starts and competitions.

Keywords: differentiated methodology, physical training, athletics triple jump, primary sports specialization, girls aged 10-12 years.

References

  1. Kozhura N.A., Ponomarev V.V., Lozovoy A.A. Modelnye pokazateli fizicheskogo sostoyaniya devochek 10-11 let, specializiruyushchihsya v legkoatleticheskom troynom pryzhke [Model indicators of the physical condition of girls 10-11 years old, specializing in athletics triple jump]. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. 2020. No. 3. pp. 62-63.
  2. Kozhura N.A., Smirnova D.A., Ponomarev V.V. Sotsialno-pedagogicheskiy analiz professionalnoy deyatelnosti trenerov-prepodavateley shkoly olimpiyskogo rezerva po legkoy atletike [Social and pedagogical analysis of the professional activity of trainers-teachers of the school of the Olympic reserve in athletics]. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. 2021. No. 3. pp. 29-30.
  3. Kozhura N.A., Ponomarev V.V. Sotsialno-pedagogicheskiy analiz otnosheniya roditeley k zanyatiyam detey sportom [Socio-pedagogical analysis of parents' attitude to children's sports]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. 2021. No. 5. p. 96.