7-8 year-olds’ gender group sensorimotor response tests and analysis

7-8 year-olds’ gender group sensorimotor response tests and analysis

ˑ: 

Dr. Biol., Professor V.N. Pushkina1, 2
Dr. Biol., Associate Professor E.Y. Fedorova1
Dr. Sc. Soc. A.E. Stradze1
1Moscow City University, Moscow
2Institute of Developmental Physiology of the Russian Academy  of Education, Moscow

Objective of the study was to test and analyze the gender-specific sensorimotor responses in the 7-8 year-olds.
Methods and structure of the study. We sampled for the study the 7.38±0.08 years boys (n = 20) and 7.18±0.05 year-old girls (n = 20) without known medical contraindications to physical trainings at a Moscow school. The sample was tested by UPFT-1/30 "Psycho-physiologist" Test System with application of 35 response triggers/ stimuli. The central nervous system functions were rated by the simple and complex visual-motor response and response to moving object tests.
Results and conclusion. The simple visual-motor response tests found the girls’ central nervous system functions being 20% faster (p=0.0002) and better synchronized than the boys’ ones. The complex visual-motor response tests indicative of the individual operational functions under time pressure (withing tight time limits) also ranked the girls group higher. The complex visual-motor response test data analysis ranked the girls group significantly higher on the response speed (p=0.03), response stability (p=0.03) and error scoring (p=0.05) scales despite the fact that the group responses were collectively on the ‘below average’ level on the whole – versus he boys group ranked on the ‘low’ level (p=0.007). It should be mentioned that the girls group is close to the upper limit of the low level versus the boys group averaging close to the lower limit of this level.
The test data and analyses found the metropolitan 7-8 year-olds’ sensory activity and progress gender-specific in many aspects, and this fact is to be taken into account in the school education curricula, to have the education service and individual progress trajectories sensitively customized to the individual abilities and progresses. The physical education teachers in their analyses of the physical fitness and motor skills test data should know that the 7-8 year-old girls' response speed is normally higher than the boys’ ones due to the higher central nervous system mobilization fitness and better response speed control.

Keywords: 7-8 year-olds, central nervous system, sensorimotor response, gender specifics.

References

  1. Bezrukikh M.M. Tsentralnye mekhanizmy organizatsii i regulyatsii proizvolnykh dvizheniy u detey 6-10 let. Soobshchenie I. Elektrofiziologicheskiy analiz protsessa podgotovki k dvizheniyam [Central mechanisms of organization and regulation of voluntary movements in 6-10 year-olds. Communication I. Electrophysiological analysis of pre-movement training process]. Fiziologiya cheloveka [Human Physiology]. 1997. V. 23. No. 6. pp. 31-39.
  2. Varich L.A., Sorokina Y.V. Osobennosti psikhofiziologicheskoy adaptatsii uchashchikhsya mladshego shkolnogo vozrasta [Peculiarities of psychophysiological adaptation of primary pupils]. Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. 2017. No. 2. pp. 117–122.
  3. Ilyin E.P. Psikhomotornaya organizatsiya cheloveka [Psychomotor organization in man]. St. Petersburg: Piter publ., 2003. 384 p.
  4. Lila N.L. Osobennosti adaptatsionnykh vozmozhnostey studentov s raznymi individualno-tipologicheskimi harakteristikami psikhicheskoy deyatelnosti i vegetativnoy regulyatsii organizma [Features of adaptive capabilities of students with different individual typological characteristics of mental activity and body autonomic regulation]. PhD diss. abstract: 03.03.01 Normalnaya fiziologiya [Normal physiology]. Lugansk, 2015. 24 p.
  5. Nekhoroshkova A.N., Gribanov A.V., Deputat I.S. Sensomotornye reaktsii v psikhofiziologicheskikh issledovaniyakh (obzor) [Sensorimotor response reactions in psychophysiological research (review)]. Zhurnal mediko-biologicheskikh issledovaniy. 2015. No.1. pp. 38-48.
  6. Polevshchikov M.M., Dorogova Y.A., Rozhentsov V.V. Otsenka reaktsii na dvizhushchiysya ob'ekt [Assessment of the reaction to a moving object]. Zdorovye i obrazovanie v XXI veke [Health and education in the XXI century]. Electronic scientific and educational bulletin. V. 19 [7]. 2017. pp. 34-36.
  7. Semenova O.A., Machinskaya R.I. Razvitie proizvolnoy regulyatsii deyatelnosti detey mladshego shkolnogo vozrasta [Development of arbitrary regulation of activity of primary school children]. Voprosy prakticheskoy pediatrii. 2007. No. 6. V. 2. pp. 1-18.
  8. Korkman M., Kemp S.L., Kirk U. Effects of Age on Neurocognitive Measures of Children Ages 5 to 12: A Cross-Sectional Study on 800 Children from the United States.  Developmental Neuropsychology. 2001. V.20, No. 1. pp. 331-354.