Regional continuous physical education system: functioning principles

Regional continuous physical education system: functioning principles

ˑ: 

PhD, Associate Professor D.N. Platonov1
Dr. Hab., Professor A.N. Tambovskiy2
Dr. Hab., Professor I.A. Cherkashin1, 2, 3, 4
1Arctic State Agrotechnological University, Yakutsk
2Moscow State Academy of Physical Culture, Malakhovka, Moscow Region
3North-Eastern Federal University, Yakutsk
4Churapcha State Institute of Physical Culture and Sports, Yakutsk

Objective of the study was to improve the effectiveness of the regional system of training of the physical education and sports service personnel in the Republic of Sakha by developing the principles of its functioning and the mechanism for their implementation under current socio-economic conditions.
Methods and structure of the study. The republican educational institutions that train physical education and sports specialists (Republican Specialized School (College) of Olympic Reserve named after R.M. Dmitriev, Yakut and Vilyuysk Pedagogical Colleges, Institute of Physical Education and Sports of Ammosov North-Eastern Federal University), a number of educational institutions of the Ministry of Physical Culture and Sport and the Ministry of Education and Science of the Republic of Sakha served as the experimental facilities.
Results and conclusions. Eight principles of effective functioning of the regional physical education system were formulated, as well as the conditions for the implementation of the stated principles. The list of the selected conditions for the practical realization of the principles of efficient functioning of the regional system of training of the physical education and sports service personnel will change both quantitatively and substantively, i.e. will be the subject of a separate independent study. The performance of the regional education system in the continuous training of physical education and sports specialists, which is, in fact, a multi-structural entity, does not depend solely on the interrelationships between its components and the principles of its functioning but also on the mechanism of implementation of these principles and specific conditions of the Republic of Sakha. At the same time, in developing the proposed principles, the existing socio-economic conditions in Russia and the corresponding population demands were taken into account.

Keywords: functioning principles, Republic of Sakha, regional education system, physical education and sports, personnel training.

References

 1. Gulyaev M.D. Modernizatsiya upravleniya sistemoy razvitiya fizicheskoy kultury i sporta v novykh sotsialno-ekonomicheskikh usloviyakh na regionalnom urovne (na primere Respubliki Saha, Yakutiya) [Modernization of regional management of physical education and sports development system in new socio-economic conditions (case study of Sakha Republic, Yakutia)]. Moscow: Sovetskiy sport publ., 2012. 352 p.
 2. Danilov D.A., Cherkashin I.A. Organizatsionno-pedagogicheskoe obespechenie integratsii fizicheskogo i dukhovnogo vospitaniya yunoshey v etnokulturnom prostranstve [Organizational and pedagogical support for integration of physical and spiritual education of young men in ethnocultural space]. Yakutsk: SVFU, 2010. 247 p.
 3. Dereka T.G. Akmeologicheskie osnovy dinamiki formirovaniya deyatelnostnogo komponenta amkeologicheskoy kompetentnosti spetsialistov fizicheskogo vospitaniya [Acmeological foundations of dynamics of formation of activity component of acmeological competency of physical education specialists]. Fizicheskoe vospitanie studentov, 2016. No. 5. pp. 10-16. doi: 10.15561/20755279.2016.0502.
 4. Ignatyev V.P., Mikhaylova E.I., Savvinov V.M. Praktiko-orientirovannoe obrazovanie kak garantiya povysheniya kachestva vysshego obrazovaniya [Practice-oriented education to guarantee higher education quality improvement]. Evraziyskoe Nauchnoe Ob'edinenie. 2016. V. 2. No. 10 (22). pp. 153-156.
 5. Kargapolov V.P. Organizatsionno-upravlencheskie osnovy nepreryvnogo fizkulturnogo obrazovaniya [Organizational and managerial foundations of continuous physical education]. Doct. Diss. abstract (Hab.). Moscow, 1992. 32 p.
 6. Lubysheva L.I. Integratsiya sportivnoy nauki i obrazovaniya – strategicheskiy resurs razvitiya obschestva [Integration of sports science and education - strategic resource for social development]. Teoriya i praktika fiz. kulturyi. 2019. no. 3. P.95.
 7. Pasyukov P.N. Razvitie regionalnoy nauki v sfere fizicheskoy kulturyi i sporta v kontekste modernizatsii vysshego professionalnogo obrazovaniya [Development of regional science in physical education and sports in context of modernization of higher professional education]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. 2004. V. II. pp. 11-15.
 8. Platonov D.N., Tambovskiy A.N., Krivoruchenko E.V., Platonova L.L. Regionalnaya napravlennost podgotovki spetsialistov po fizicheskoy kulture i sportu [Problems of regional physical education and sport specialist training system in Sakha (Yakutia) Republic]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2017. No. 7. pp. 9-10.
 9. Platonov D.N., Cherkashin I.A. Metodologicheskie podkhody k organizatsii professionalnogo obrazovaniya v sovremennykh usloviyakh [Methodological approaches to organization of vocational education in modern conditions]. Sibirskiy pedagogicheskiy zhurnal. 2011. No. 12. pp. 42-50.
 10. Portnyagin I.I. Nauchno-pedagogicheskie osnovy intellektualnogo razvitiya shkolnikov-sportsmenov (na materialakh Respubliki Saha, Yakutiya) [Scientific and pedagogical foundations of intellectual development of school-aged athletes (case study of Sakha Republic, Yakutia)]. Doct. Diss. (Hab.). Yakutsk, 2000. 326 p.
 11. Cherkashin I.A. Integratsiya dukhovnogo i fizicheskogo vospitaniya yunoshey v etnokulturnom prostranstve: organizatsiya i upravlenie [Integration of spiritual and physical education of young men in ethnocultural space: organization and management]. Doct. Diss. (Hab.). Yakutsk, 2008.  371 p.