Modern approaches to improving quality of technical-tactical training of skilled sambo wrestlers

Modern approaches to improving quality of technical-tactical training of skilled sambo wrestlers

ˑ: 

G.S. Maltsev1
PhD, Associate Professor A.F. Zekrin1
1Tchaikovsky State Institute of Physical Culture, Tchaikovsky

Abstract
Objective of the study was to conduct a theoretical analysis to identify current approaches to improving the quality of technical-tactical training of qualified sambo wrestlers.
Results and conclusions. The analysis of the scientific literature revealed modern approaches to improving the quality of technical-tactical training of qualified sambo wrestlers. The most effective techniques, methods and means of technical-tactical training were analyzed:
- formation in sambo wrestlers of an arsenal of signature moves and their combinations to be used in a bout;
- improvement of the quality of technical-tactical training of sambo wrestlers by reproducing the episodes of the fight, especially those preceding the final stage of a takedown;
- use of training equipment to improve the level of technical-tactical fitness of sambo wrestlers;
- application in the process of training of sambo wrestlers of technical-tactical training methods, emphasizing the struggle for a hold as its main component;
- technical-tactical skill perfection while practicing various combinations of moves in a stance and in par terre.
Therefore, based on the specific nature of the competitive activity of sambo wrestlers, the greatest demands are placed on their technical-tactical fitness.

Keywords: technical-tactical training, wrestling, sambo, sambo wrestlers.

References

  1. Gorshkov Yu.V., A.A. Karpov, V.E. Baev Tehniko-takticheskaya podgotovka bortsa sambista [Technical and tactical training of sambo wrestler]. Sovershenstvovanie fizicheskoy podgotovki sotrudnikov pravookhranitelnykh organov [Efforts to improve physical training of law enforcement officers]. Proceedings XXIV national round table. Orel, 2016. pp. 69-72.
  2. Efremov A.K., Ershov E.N., Stazaev G.P. Sovershenstvovanie tekhniko-takticheskoy podgotovki sambistov-yuniorov [Efforts to improve technical and tactical training of junior sambo wrestlers]. Fizicheskaya kultura, sport i zdorovye v sovremennom obshchestve [Physical education, sports and health in modern society]. Proceedings national with international participation full-time correspondence research-practical conference. Voronezh, 2016. pp. 333-338.
  3. Zelenin L.A. Raznovidnosti trenazhernykh ustroystv v sovershenstvovanii ustoychivosti i tyagovkh dvizheniy bortsov [Varieties of training devices to excel stability and traction in wrestlers]. Pedagogiko-psikhologicheskie i mediko-biologicheskie problemy fizicheskoy kultury i sporta. 2014. No.4. pp.47-58.
  4. Luzina L.A., Kretyshev A.S. Vyyavlenie soderzhaniya koronnoy tekhniki bortsov sambo v zavisimosti ot manery i stilya vedeniya borby [The content of key technique of sambo wrestlers depending on manner and style of wrestling]. Gosudarstvo, akademicheskaya nauka i vyisshaya shkola: sovremennoe sostoyanie i tendentsii razvitiya [State, academic science and higher education: current state and development trends]. Collected articles. Ufa, 2015. pp. 56-61.
  5. Maltsev G.S., Kozyreva A.P. Metodika povysheniya tehniko-takticheskoy podgotovlennosti sambistov-yuniorov [Methods to excel technical and tactical fitness of junior sambo wrestlers]. Strategiya formirovaniya zdorovogo obraza zhizni naseleniya sredstvami fizicheskoy kultury i sporta: aktualnye vyzovy i otvety [Healthy lifestyle building strategy for population by means of physical education and sports: actual challenges and answers]. Proceedings international research-practical conference. Tyumen, 2020. pp. 369-372.
  6. Maltsev G.S., Zebzeev V.V. Tekhniko-takticheskaya podgotovka sambistov [Technical and tactical training of sambo wrestlers]. Sovremennye problemy fizicheskogo vospitaniya, sportivnoy trenirovki, ozdorovitelnoy i adaptivnoy fizicheskoy kultury [Modern problems of physical education, sports training, health-improving and adaptive physical education]. Proceedings XVIII International research-practical conference. Nizhny Novgorod, 2019. pp. 201-205.
  7. Martin A.A., Litmanovich A.V. Epizody protivoborstva v strukture sorevnovatelnykh poedinkov sambistov-yuniorov vysokoy kvalifikatsii [Episodes of confrontation in structure of elite sambo wrestlers’ competitive fights]. Kultura fizicheskaya i zdorovye. 2019. No. 1 (69). pp. 103-105.
  8. Nikitin S.N., Nikiforov N.V., Nosov N.F. i dr. Aspekty tekhniko-takticheskoy podgotovki v sportivnoy borbe [Aspects of technical and tactical training in wrestling]. Kultura fizicheskaya i zdorovye. 2017. No. 3 (63). pp. 36-38.