Futsal practices in sports training of female students

Applicant N.N. Zheleznov1
Dr.Hab., Professor V.V. Ponomarev1, 2, 3
Postgraduate student A.N. Levitskaya1
1Siberian Federal University, Krasnoyarsk
2Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafyev; Krasnoyarsk
3Krasnoyarsk State Agrarian University, Krasnoyarsk

Objective of the study was to develop and substantiate the content of the sports and physical training of female university students based on their interest in futsal.
Methods and structure of the study. The experiment involved the first-year female students of Siberian Federal University, who showed their willingness to practice futsal. Two groups were formed: Experimental (n=45) and Control (n=43) ones. Both groups were trained twice a week for 1.5 hours. The Experimental group was involved in sports and physical training, while the Control group was trained according to the traditional educational program. The experiment was conducted at the premises of Siberian Federal University and lasted one academic year - from 2018 to 2019. At the preliminary stage of the experiment, we developed a sports and physical training program based on futsal, as well as tested the physical fitness rates in the Experimental and Control groups.
Results of the study and conclusions. The effectiveness of sports and physical training in the Experimental group was reflected in the increase of physical fitness rates by 20.5% (p<0.05) and in the Control group - by 3.9% (p>0.05). The Experimental group female students, as opposed to the Control group ones, developed the futsal skills, got involved in sports activities. This makes it possible to recommend sports and physical training for inclusion in physical education of female university students.

Keywords: sports and physical training, futsal, female technical university students, physical education.

References

  1. Bulgakova O.V., Ponomarev V.V., Konopleva E.N., Shishkin S.N. Integrativnaya tekhnologiya fitnes-treninga formirovaniya gotovnosti studentok vuza k vypolneniyu kompleksa GTO [Integrative fitness training technology to prepare university students to for GTO tests]. Problemy kachestva fizkulturno-ozdorovitelnoy i zdorovesberegayushchey deyatelnosti obrazovatelnykh organizatsiy [Quality problems of health, fitness and health promoting activities of educational organizations]. Proc. 7th International res.-practical conference. 2017. pp. 173-179.
  2. Ponomarev V.V., Konopleva E.N., Bizyukin S. V. Metodika individualizatsii sportivnoy trenirovki studentov zanimayuschihsya letnim orientirovaniem v vuze [Method of individualization of sports training for students engaged in summer orienteering in the university]. Vseros. nauch.-prakt. konf. 'Perspektivnye napravleniya v oblasti fizicheskoy kultury, sporta i turizma' [Proc. VII nat. res.-pract. conf. 'Perspective directions in physical education, sports and tourism'] NSU, March 17-18 2017, Nizhnevartovsk, pp. 211-213.
  3. Khristolyubova A.A., Ponomarev V.V., Kadomtseva E.M. Professionalno-prikladnaya fizicheskaya podgotovka studentok meditsinskogo vuza [Applied professional physical training of female medical university students]. VII Vserossiyskaya nauchno-prakticheskaya konferentsii 'Perspektivnye napravleniya v oblasti fizicheskoy kultury, sporta i turizma' [VII nat. res.-practical conference 'Perspective directions in the field of physical culture, sports and tourism'], NSU, Nizhnevartovsk, March 17-18 2017, pp. 217-221.
  4. Shishkin S.N., Ponomarev V.V., Konopleva E.N., Radchenko D.G. Voenno-prikladnaya fizicheskaya podgotovka studentov vuza [Applied military physical training of university students]. Vospitatelno-patrioticheskaya i fizkulturno-sportivnaya deyatelnost v vuzakh: innovatsii v reshenii aktualnykh problem [Educational-patriotic and physical education and sports activity in universities: innovations in solving urgent problems]. Proc. International research-practical conference. 2017. pp. 234-238.