Rating physical fitness versus autonomic heart rate regulation in runners

Rating physical fitness versus autonomic heart rate regulation in runners

ˑ: 

PhD, Associate Professor E.V. Krivoruchenko1
PhD, Associate Professor A.I. Ivanov2
O.V. Shadrina3
PhD, Associate Professor M.I. Sentizova1
1Institute of Physical Education and Sports of M.K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk
2Yakutsk State Agricultural Academy, Yakutsk
3Churapcha State Institute of Physical Culture and Sports, Churapcha, Republic of Sakha (Yakutia)

Issues of physicality tests (including the physical fitness and cardiovascular system performance tests) in sprint and middle-distance running have always been given a high priority, although remain still underexplored. The study was designed to analyze the HR/ cardiographic data and training process test data to find correlations of the physical fitness versus the autonomic heart rate regulation in sprinters and middle-distance runners. Sampled for the study were the Class II to CMC qualified sprinters (with the below-average physical fitness rates) with equal representation (50%/ 50%) of the sympathotonic and vagotonic types of autonomic heart rate regulation; and the highly skilled (MS) runners with above-average physical fitness rates and with 100% of those tested with the sympathotonic type of autonomic heart rate regulation. The highly-skilled middle-distance runners sample included those with the above-average-physical fitness subsample with the equally represented (50%/ 50%) the sympathotonic and vagotonic types of autonomic heart rate regulation; and the high-physical fitness subsample with 100 % of those tested with the vagotonic type of autonomic heart rate regulation.
We used a heart rate variability analysis to classify the sprinters and middle-distance runners performance rates. The study data and analysis may be helpful for the coaching teams when making corrections to the individual training systems.

Keywords: track and field sports, running, heart rate regulation, physical fitness, performance.

References

  1. 1. Ivanov A.I., Ularov A.P., Yakovlev P.I. et al.Osobennosti postroenie trenirovochnogo protsessa kvalifitsirovannykh sportsmenok, spetsializiruyushchikhsya v bege na dlinnye distantsii, s uchetom OMTs [Features of OMC based training process design for skilled fenale long-distance runners]. Uchenye zapiski universiteta im. P.F.  Lesgafta. 2018. no.7 (161). pp. 105-108.
  2. 2. Krivoruchenko E.V., Yakovlev P.I., Petrov M.V., Artamonova M.G. Struktura funktsionalnogo sostoyaniya organizma sportsmenov razlichnoy kvalifikatsii, spetsializiruyushchikhsya v bege na srednie distantsii [Middle-distance runners’ skill-specific functionality profiling study]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2018. no, 7.pp. 72-74.
  3. 3. Cherkashin I.A., Krivoruchenko E.V., Skryabin S.P., Okhlopkov P.P. Nauchno-metodicheskoe obespechenie podgotovki sportivnogo rezerva Respubliki Saha (Yakutiya) [Methodological support of training of sports reserve of Republic of Sakha (Yakutia)]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2015, no.10, pp. 51-53.