Young teachers’ physical activity versus somatic health rating study

Young teachers’ physical activity versus somatic health rating study

ˑ: 

PhD, Associate Professor V.E. Tsibulnikova
Moscow State Pedagogical University, Moscow

High physical activity is commonly viewed as the key prerequisite for good health albeit the modern teaching practices are mostly physically inactive, intellectually intensive and associated with heavy time pressures. The study analyzes the young teachers’ physical activity versus somatic health rating data. Objective of the study was to profile the somatic health data versus the actual physical activity to offer the physical inactivity compensation recreational physical education model for the teachers. Physical health of the young teachers was tested ‘under median’ (4.7 points) on average by the G.L. Apanasenko express test system. Despite the fact that 48.1% of the sample was found aware of great benefits of physical activity, 23.2% reported physical inactivity; with 25.0% and 38.5% of the 21-25 year-olds reporting predispositions to passive and mixed forms of recreation, respectively. The survey also found 26.9% and 42.3% of the sample knowing that their physical inactivity exposes them to bodily dysfunctions and health issues, respectively.

Keywords: physical activity, teacher’s physical inactivity, somatic health rates.

References

  1. Apanasenko G.L. Individualnoe zdorovye: teoriya i praktika [Individual health: theory and practice]. Valeologiya. 2006. no.1. pp. 5-13.
  2. Vilenskiy M.Ya., Makeeva V.S. Fizicheskaya kultura kak bazovyiy komponent professionalno-lichnostnogo razvitiya uchitelya [Physical education as basic component of teacher’s professional and personal development]. Pedagogicheskoe obrazovanie i nauka: scient.-method. journal. 2002. no. 3. pp. 10-15.
  3. Vydrin V.M. Fizicheskaya rekreatsiya – vid fizicheskoy kultury [Physical recreation - type of physical education]. Kultura fizicheskaya i zdorovye. 2004. no.  2. pp. 18-21.
  4. Gorelov A.A., Rumba O.G. O zavisimosti somaticheskogo zdorovya studentov ot velichiny ikh dvigatelnoy aktivnosti [Students' somatic health versus their motor activity]. Vestnik sportivnoy nauki. 2013. no.2. pp. 36-39.
  5. Lyakh V.I., Rumba O.G., Gorelov A.A. Kriterii i metody issledovaniya dvigatelnoy aktivnosti cheloveka [Criteria and methods of human motor activity]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2013. no.10. pp.  99- 104.
  6. Tretyakov A.A., Tkachenko A.I., Klimenko B.A., Belyaev I.S. Otsenka urovnya zdorovya kursantov obrazovatelnykh organizatsiy MVD Rossii v zavisimosti ot dvigatelnoy aktivnosti [Rating physical activity-related health of cadets of educational organizations of the Ministry of Internal Affairs of Russia]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2018. no.  2. pp. 94-101.
  7. Tsibulnikova V.E. Otsenka dvigatelnoy aktivnosti sovremennykh uchiteley [Physical activity rating among modern teachers]. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. 2018. no. 6. pp. 73-75.