Motivations for physical activity and their contribution to adolescent adaptive psychophysiological potentia

Motivations for physical activity and their contribution to adolescent adaptive psychophysiological potentia

ˑ: 

PhD, Associate Professor O.L. Tarasova1
Dr.Biol., Professor E.M. Kazin1
Postgraduate L.N. Skotnikova1
Dr.Med., Professor L.N. Igisheva2
N.V. Igishev3
1Kemerovo State University, Kemerovo
2Research Institute for Complex Problems of Cardiovascular Diseases, Kemerovo
3Football Club KUZBASS, Kemerovo

For the last few years the national science has provided sound grounds for the ontokinesiological concept for physical activity improvement initiatives in top priority in the modern school health programs. The study was intended to explore the physical activity customizing resource by analysis of the age-specific psychophysical qualities, cardio-respiratory system functionality resource and physical fitness. Sampled for the study were 302 adolescents whose physical activity and physical education motivations were profiled by a questionnaire survey form making a special emphasis on the health service by the educational system; plus the sample was tested for neuro-dynamic qualities including the short-term memorizing skills, memory scope and temperament rated by V. Rusalov Test; individual mental qualities rated by the Cattel’s 16 Personality Factor Questionnaire; anxiety rated by the A. Prikhozhan method; aggressiveness by A. Bass and A. Darki test; cardio-respiratory system functionality reserve by the Stange-Gench Breath-Holding Test and Ruffier-Dickson index; and for strength, endurance, speed, dexterity and flexibility by the standard school tests.
The study found the physical activity motivations being gender- and age-specific, and correlated with the short-term memorizing, visual motor response, temperament, character, functionality test rates and many physical qualities; and, therefore, the physical activity motivations may be considered an indispensable component of an individual psychophysical resource shaped up largely by the relevant social and biological factors.

Keywords: adolescents, motivations for physical activity, psychophysiological qualities, functionality resource, physical fitness.

References

  1. Ayzman R.I., E.M. Kazin, Fyodorov A.I., Shinkarenko A.S. Problemy i zadachi zdorovyesberegayushchey deyatelnosti v sisteme obrazovaniya na sovremennom etape [Current problems and tasks of health-saving activities in educational system]. Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2014. no. 1. pp. 9-17.
  2. Bal'sevich V.K. Ocherki po vozrastnoy kineziologii cheloveka [Essays on developmental kinesiology in man]. Moscow: Sovetskiy sport publ., 2009, 220 p.
  3. Zagrevskaya A.I., Lubysheva L.I. Ontokineziologicheskiy podkhod kak metodologiya sportizatsii fizicheskogo vospitaniya v sisteme obrazovaniya [Ontokinesiological approach for sportization of physical education within national education system]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2017, no. 6, pp. 6–8.
  4. Kazin E.M., Tarasova O.L., Fedorov A.I., Shinkarenko A.V. et al. Regionalny opyt realizatsii innovatsionnykh podkhodov v sisteme nepreryivnogo fizicheskogo vospitaniya (na primere Kuzbassa) [Regional experience in implementing innovative approaches in continuing physical education (case study of Kuzbass)]. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. 2015.no. 2. pp.2-5.
  5. Lubysheva L.I., Salakhov I.M. Sotsialny vektor transformatsii otnosheniya shkolnikov k fizicheskoy kulture i sportivnoy deyatelnosti [Social vector of changes in pupils' attitude to physical education and sports]. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. 2017. no. 2. pp. 71-73.
  6. Bezrukikh M.M., Sonkin V.D.  [ed.] Metodicheskie rekomendatsii: zdorovyesberegayushchie tekhnologii v obshcheobrazovatelnoy shkole: metodologiya analiza, formy, metody, opyt primeneniya [Methodical recommendations: health-promotion technologies in general education schools: analysis methodology, forms, methods, application experience]. M.: Triada-farm, 2002. 114 p.
  7. Mogendovich M.R. Kinezofiliya i motorno-vistseralnaya koordinatsiya: obzor rabot M.R. Mogendovicha i ego uchenikov [Kinesophilia and motor-visceral coordination: review of the works by M.R. Mogendovich and his students]. LFK i massazh. Sport. meditsina. 2008. no. 11. pp.  49-57.
  8. Pakhomova L.E., Petrenko O.V., Klimova V.K., Mironova T.A. Vliyanie fizicheskoy aktivnosti na sostoyanie zdorovya i individualnoe kachestvo zhizni shkolnikov [Physical activity benefits for schoolchildren’s health and life quality]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2018. no. 7. pp. 45-47.
  9. Revenko E.M. Individualnye osobennosti vozrastnogo razvitiya motivatsii k realizatsii dvigatelnoy aktivnosti uchashchikhsya 10-11 klassov [INDIVIDUAL VARIATIONS OF AGE-SPECIFIC MOTOR QUALITIES AND MOTIVATIONSS IN 10-11-FORMERS]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2018. no. 2. pp. 33-35.
  10. Katzmarzyk P.T., Denstel K.D., Beals K. at al. Results From the United States of America's 2016 Report Card on Physical Activity for Children and Youth. J. Phys. Act. Health. 2016, Nov. Vol.13(11 Suppl 2) pp.307-313.