Ural and Siberian federal districts: rating fitness of school physical education teachers for sportizated educational technologies

Ural and Siberian federal districts: rating fitness of school physical education teachers for sportizated educational technologies

ˑ: 

Associate Professor A.G. Polivaev
Ershov Ishim Pedagogical Institute (branch), Tyumen State University, Ishim

The study analyses data of the questionnaire survey designed to probe fitness of school Physical Education teachers (n=600) for the sportizated educational technologies in the Ural and Siberian Federal Districts, in the context of the alternative sportizated (sports-prioritizing) physical education model under implementation. The survey data and analyses showed the school Physical Education personnel being largely unfit in many theoretical and practical for the sportizated (sports-prioritizing) physical education models albeit the available school assets and equipment give ample opportunities for success of such projects. It was also found most of the sample willing to master these new physical education technologies and enthusiastic about their application at schools. It may be concluded that the issue of the school Physical Education teachers’ fitness for the sports-driven education technologies is highly topical today, and efficient training sportizated (sports-prioritizing) physical education master training and advancement models need to be developed and implemented by the national universities.

Keywords: academic educational system, sportizated physical education, Physical Education teacher, professional service competency.

References

  1. Avanesov E.Yu. Kadrovy potentsial kak predposyilka dalneyshego razvitiya metodiki sportizirovannogo fizicheskogo vospitaniya shkolnikov Armenii [Personnel potential as prerequisite for further development of sportizated physical education method for schoolchildren in Armenia]. MIzhnarodny naukovy zhurnal. 2016. v. 1. no. 1. pp.  104–106.
  2. Lubysheva L.I. Praktiko-orientirovannaya podgotovka pedagoga po fizicheskoy kulture k realizatsii innovatsionnykh protsessov v sisteme fizkulturnogo obrazovaniya [Practice-oriented training of physical education teacher to implement innovative processes in physical education system]. Sovershenstvovanie sistemy professionalnogo fizkulturnogo obrazovaniya i povyishenie kvalifikatsii spetsialistov po fizicheskoy kulture i sportu v ramkah realizatsii Federalnoy tselevoy programmy razvitiya obrazovaniya na 2016-2020 gody [Efforts to improve vocational physical education and advanced training system for physical education and sports specialists within implementation of Federal Target Program for Development of Education for 2016-2020]. Proc. nat. res.-pract. conf.. 2016. pp. 65–71.
  3. Lubysheva L.I. Sportizatsiya v sisteme fizicheskogo vospitaniya: ot nauchnoy idei k innovatsionnoy praktike [Sportizatsiya in physical education system: from scientific ideas to innovative practice]. Moscow: Teoriya i praktika fiz. kultury i sporta publ., 2017. 200 p.
  4. Peshkov A.A., Lubysheva L.I., Peshkova N.V. K voprosu formirovaniya gotovnosti budushchikh spetsialistov k realizatsii sportivno-orientirovannogo fizicheskogo vospitaniya v protsesse professionalnoy podgotovki v vuze (na primere lyzhnykh gonok) [On formation of fitness of future experts for realization of sports focused physical education within university vocational training (case study of cross-country skiing)]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2011, no. 1, pp. 101-104.
  5. Polivaev A.G. Modelirovanie praktiko-orientirovannoy podgotovki kadrov dlya realizatsii sportizirovannogo fizicheskogo vospitaniya v shkole [Practice-driven specialist training model for sportizated physical education]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2017. no. 9. pp. 94-96.
  6. Polivaev A.G. Sovershenstvovanie sistemy podgotovki uchitelya fizicheskoy kultury v pedagogicheskom vuze [Perfection of PE teacher training system in pedagogical university]. Vysshee obrazovanie v Rossii. 2013. no. 11.pp. 134-137.
  7. Polivaev A.G. Spetsifika obucheniya studentov fizkulturnogo profilya tekhnologii sportizirovannogo fizicheskogo vospitaniya [Specifics of teaching sportizated physical education technology to students majoring in physical education]. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. 2017. no.2. pp. 11–12.