Competitive mental adaptation in cyclic sports

ˑ: 

PhD, Associate Professor M.A. Kuzmin1
PhD, Associate Professor G.V. Zarodnyuk2
M.N. Larionova2
1Plekhanov Russian University of Economics, Moscow
2St. Petersburg Mining University, St. Petersburg

The article analyzes the issues and promises of the differential sport psychology, a new research discipline; considers competitive mental conditioning tools applicable in the cyclic sports; offers a set of the individual competitive adaptability rating criteria for sports on the whole the cyclic sports in particular; and analyzes benefits of a new competitive mental adaptation model that applies the subjective and objective sets of factors and criteria. The objective competitive adaptability factors include the competitive conditions and social traits of the athletes; and the subjective competitive adaptability factors include the emotional balancing, volitional and motivational personality qualities, plus the motivations-specific missions. Furthermore, the article offers the sets of subjective and objective adaptation criteria. The subjective adaptation criteria generally include the competitive environment assessments; prestart mental conditions; and the competitive success forecasts; and the objective adaptation criteria generally include the intellectual capacity rate and competitive adaptability rate. The study data on the competitive adaptability in cyclic sports may be beneficial for the precompetitive and competitive mental conditioning technologies and tools.

Keywords: differential sport psychology, cyclic sports, mental adaptation, competitive conditions, personality qualities, motivation.

References

  1. Gorbunov G.D. Psikhopedagogika sporta [Sports psychopedagogics]. Study guide for universities majoring in 032100 – ‘Physical Education'. 5th ed., rev., sup. Moscow: Sovetskiy sport publ., 2014, 326 p.
  2. Kuzmin M.A. Professionalnaya adaptatsiya lichnosti v sporte [Professional adaptation of the personality in sports]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2014, no. 6, pp. 59-62.
  3. Kuzmin M.A. Psikhologicheskaya adaptatsiya k usloviyam sorevnovaniy v edinoborstvakh [Psychological adaptation to conditions of martial arts competitions]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2017, no. 5, pp. 37-39.
  4. Kuzmin M.A. Psikhologicheskaya adaptatsiya k usloviyam sorevnovaniy v igrovykh vidakh sporta [Competitive mental adaptability in team sports]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2018. # 9. pp. 24-26.
  5. Kuzmin M.A. Psikhologicheskaya adaptatsiya k usloviyam sorevnovaniy v khudozhestvennykh vidakh sporta [Psychological adaptation in artistic sports]. Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta, 2018, no.3 (157), pp. 373-379.
  6. Mokeev G.I., Rudenko G.V., Mokeeva E.G., Panchenko I.A. Eksperimentalnye issledovaniya vzaimosvyazi trenirovochnykh vozdeystviy, sostoyaniya i sorevnovatelnoy deyatelnosti bokserov [Experimental studies of the relationship of training effects, conditions and competitive activity of boxers]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2015, no. 5, pp. 79-80.
  7. Rudenko G.V., Mokeev G.I. Osobennosti kompleksnoy podgotovki yunykh bokserov [Junior boxers' integrated training system]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2017, no. 5, pp. 53-55.