Physical education and sports in imperial udmurtia of the latexix to early XX centuryperial udmurtia of the latexix to early XX century

Dr.Sc.Hist., Professor G.V. Merzlyakova1
N.V. Kazakova1
PhD, Associate Professor L.V. Batalova1
1Udmurt State University, Izhevsk

The study gives a historical analysis of the physical education and sports in imperial Udmurtia (that was a part of the Vyatka Province) of the late XIX to early XX century. For the purposes of the study we analyzed the available archive materials and periodicals of that time. Good potential for the early sporting culture was available in the provincial cities of Sarapul, Glasov, Yelabuga and Malmyzh. A few sport disciplines emerged in the provincial metropolitan Vyatka city and later on moved across the province to other cities. It was found by the study that the Vyatka Province at that time was too far from the central areas of the country and too agrarian and conservative to readily welcome the physical education and sporting initiatives. However, some secondary educational establishments (both men’s and women’s) of imperial Udmurtia were still quite successful in their efforts to advance team sports, gymnastics and winter sports dominated by skating and skiing. Despite the fact that the local communal attitudes to sports were largely reluctant or negative at that time, particularly on the provincial turf, the local activists made progress in their efforts to demonstrate benefits of the physical training and sport practices for the human development agenda.

Keywords: physical education and sports, gymnastics, secondary educational establishments, imperial Udmurtia.

References

  1. Vyatskiy vestnik. Vyatka, 1905-1906.
  2. Vyatskaya rech. Vyatka, 1908-1917.
  3. Gimnastika i sport v srednikh uchebnykh zavedeniyakh Kazanskogo uchebnogo okruga za 1910/1911 uchebny god [Gymnastics and sports in secondary schools of the Kazan school district for the 1910/1911 school year]. Kazan: Typolithography of Imperial University, 1912. 181 p.
  4. Prilozhenie k ‘Vyatskim gubernskim vedomostyam’ [Annex to the" Vyatka provincial Gazette]. Vyatka, 1899-1904.
  5. Rybolov-okhotnik. Vyatka, 1910-1914.
  6. Solovyev N.A., Varnavskiy I.A., Severukhin G.B. Istoriya razvitiya fizicheskoy kultury i sporta v Udmurtii [History of development of physical education and sports in Udmurtia]. Study guide. Izhevsk: Udmurtskiy universitet, 2001, 783 p.
  7. Tsentralny gosudarstvenny arkhiv Udmurtskoy respubliki. Fond 8 Izhevskaya zhenskaya gimnaziya [Central State Archive of the Udmurt Republic. Fund 8. Glazov Uyezd Committee of Guardianship on Popular Sobriety].
  8. Tsentralny gosudarstvenny arkhiv Udmurtskoy respubliki. Fond 81 Glazovskaya zhenskaya gimnaziya [Central State Archive of the Udmurt Republic. Fund 81. Glazov Uyezd Committee of Guardianship on Popular Sobriety].
  9. Tsentralny gosudarstvenny arkhiv Udmurtskoy respubliki. Fond 89. Glazovskaya muzhskaya gimnaziya [Central State Archive of the Udmurt Republic. Fund 89. Glazov Uyezd Committee of Guardianship on Popular Sobriety].
  10. Tsentralny gosudarstvenny arkhiv Udmurtskoy respubliki. Fond 141. Glazovskiy uezdny komitet popechitelstva o narodnoy trezvosti [Central State Archive of the Udmurt Republic. Fund 141. Glazov Uyezd Committee of Guardianship on Popular Sobriety].