Factors of influence on competitive performance in modern volleyball

Фотографии: 

ˑ: 

Postgraduate A.S. Ananyin1
PhD, Associate Professor L.V. Bulykina1
PhD, Associate Professor V.S. Markaryan1
1Russian State University of Physical Education, Sport, Youth and Tourism (GTSOLIFK), Moscow

Objective of the study was to identify the factors of influence on the competitive performance in modern volleyball and rate the factors by the degrees of influence on a 4-point scale with the topmost influence rated by 1 point. The rating data were processed by a standard statistical toolkit. Subject to a questionnaire survey under the study were 9 experts including 3 Honorary Masters of Sports, 3 members of the Commission for the game rules and refereeing service under the Russian Volleyball Federation. The expert opinion poll made it possible to find the following factors of influence on the competitive performance in modern volleyball: match servicing standards; compliance of game rules; qualifications of referees; and team qualifications. It is the compliance of the game rules that was found the most influential on the competitive performance in the expert opinions; whilst the match servicing standards were found the least influential on the competitive performance in modern volleyball.

Keywords: volleyball, competitive performance, volleyball rules, competitive performance progress factors.

References

  1. Belova N.Yu., Fomin E.V., Pshenichnaya A.M. Effektivnost tehniko-takticheskih deystviy tsentralnogo blokiruyuschego v sovremennom voleybole v aspekte pedagogicheskogo analiza [Central blocking player in modern volleyball: technical and tactical efficiency rating by educational analysis]. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka, 2017, no. 2,. 20-21.
  2. Grigoryev V.A., Khoreva J.A. Obespechenie optimalnogo resheniya operativno-takticheskikh zadach blokiruyushchimi v igrovom protsesse [Optimal solution of operational and tactical tasks by blocking in game process]. Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta, 2015, no. 4 (122), pp. 237-241.
  3. Spirin M.P., et al Sorevnovatelnaya deyatelnost voleybolistov na sovremennom etape razvitiya [Competitive activity of volleyball players at present stage of development]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2007, no. 9, pp. 34-37.
  4. Shipulin G.Ya. Analiz sorevnovaniy vysokokvalifitsirovannykh voleybolistov kak osnova postroeniya sorevnovatelno-trenirovochnoy deyatelnosti v klassicheskom voleybole. Avtoref. dis. kand. ped. nauk [Review of Highly Skilled Volleyball Teams Competitions as a Base of Competition and Training Activities in Classical Volleyball: Ph.D. thesis in Pedagogics. PhD diss. abstract]. Moscow, 2002, 28 p.