Survey of university students' attitudes to GTO complex in Moscow region

Фотографии: 

ˑ: 

PhD N.V. Andrianova1
PhD, Associate Professor M.S. Veselkin1
1Moscow State University of Humanities and Social Studies, Kolomna, Moscow region

Objective of the study was to find the university students’ attitudes to the GTO Complex and the academic physical education on the whole. The sociological data were mined by a special electronic questionnaire survey form (autonomous version) developed by the Ministry of Sports of the Russian Federation within the frame of a broader popular questionnaire survey on the physical education, sports and GTO Complex related matters. Subject to the questionnaire survey were the fourth-year students (n=125) majoring in the academic Pedagogical Education discipline at Kolomna State Social Humanitarian University (SSHU) in the Moscow region. The survey data were used to analyze the SSHU students’ attitudes to the GTO Complex implementation project in the national academic educational system. The study data and analysis of the future educators’ attitudes to the GTO Complex implementation project found a high untapped resource for the GTO Complex mission and goals to be popularized and attained.

Keywords: students, GTO Complex, physical education, students, Greco-Roman wrestling, physical culture, physical fitness.

References

  1. Bal'sevich V.K. Zdorovyesberegayuschaya funktsiya obrazovaniya [Health promotion function of education]. Obrazovatelnaya politika, 2007, no. 6, P. 4.
  2. Vinogradov P.A., Okunkov Yu.V. Izuchenie otnosheniya razlichnykh grupp naseleniya k Vserossiyskomu fizkulturno-sportivnomu kompleksu «Gotov k trudu i oborone» (GTO) kak faktora (usloviya) ego effektivnogo vnedreniya (opyt sotsiologicheskogo issledovaniya [Study of the different population groups attitude to Russian sports complex "Ready for labour and defence" (RLD) as a factor (condition) of its effective introduction (experience of sociological study)]. Vestnik sportivnoy nauki, 2015, no. 3, pp. 38-42.
  3. Zagvyazinskiy V.I., Manzheley I.V. Vozmozhno li v Rossii zdorovjeformiruyushchee obrazovanie [The potential of health forming education in Russia]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2015, no. 11, pp. 94-96.
  4. Manzheley I.V. Pedagogicheskoe soprovozhdenie Vserossiyskogo fizkulturno-sportivnogo kompleksa «Gotov k trudu i oborone» v vuze [Educational support of Russian physical culture and sports complex "Ready for labour and defence" in university]. Uchenye zapiski un-ta im. P.F. Lesgafta, 2015, no. 10 (128), pp. 121-125.