Hatha-yoga practices to improve physical education process efficiency

Фотографии: 

Teoriya i praktika fizicheskoy kultury №6 2017, pp.21-23

Dr.Hab., Professor V.L. Kondakov1
PhD, Associate Professor E.N. Kopeikina1
PhD, Associate Professor N.V. Balysheva1
PhD, Associate Professor А.N. Usatov1
1Belgorod State National Research University, Belgorod

As things now stand in the Russian academic physical education system, a top priority is given to the initiatives to improve the students’ somatic health and physical activity; cultivate the need for regular physical practices (including self-training); and to find the most efficient and popular physical practices and have them implemented in the academic physical education curriculum. The persistent student’s health deterioration trend urges the national sport science to develop and have implemented in the education process a variety of modern health methods and technologies on a systemic and categorical basis. The article gives theoretical grounds for a set of Hatha-Yoga exercises being applied to correct specific vertebral column disorders in students of special health department (SHD). The set of exercises of our design was proved beneficial as verified by the meaningfully improved dorsal and abdominal muscle endurance rates, spine flexibility rate in the sagittal plane, shoulder girdle flexibility, bodily aerobic capacities and hypoxic tolerance rates; physical working capacity rates; general tested condition of the cardio-respiratory system; and higher somatic health levels.

Keywords: vertebral column disorders, vertebral column and muscular corset status tests, Hatha-Yoga.

References

 1. Bulatova G.A., Gimazov R.M., Bybyk I. Problema poiska ratsionalnykh podkhodov v fizicheskom vospitanii i ozdorovlenii studentov spetsialnykh meditsinskikh grupp [Problem of finding rational approaches in physical education and health improvement of special health group students]. Teoriya i praktika fiz. kultury v usloviyakh modernizatsii obrazovaniya: sb. nauch.- metod. statey prep., aspir. i stud. fak. fiz. kult. SurGPI [Theory and practice of phys. culture within education modernization: Col. sci.-method. articles of teachers, postgraduates and stud. phys. cult. Fact. SurSPI], 2004, no. 1, pp. 23-25.
 2. Egorova S.A., Shumakova N.Y., Egorov N.A. Lechebnaya artgimnastika v kompleksnoy reabilitatsii osteokhondroza [Therapeutic art-gymnastics in complex rehabilitation of osteochondrosis]. Adaptivnaya fizicheskaya kultura, 2005, no. 4(24), pp. 15-17.
 3. Kudryavtsev M.D., Galimov G.Y., Kuzmin V.I. Effektivnost ispolzovaniya v sisteme fizicheskogo vospitaniya studentov netraditsionnykh sredstv na primere hatha-yogi [Efficiency of non-traditional means in university physical education system (case study of hatha yoga)]. Vestnik Buryatskogo gosudarstvennogo universiteta. Vyp. «Fizicheskaya kultura i sport», 2014, no. 1, pp. 41-44.
 4. Mudrievskaya E.V. Gimnastika s elementami hatha-yogi v fizicheskom vospitanii studentok s nizkim urovnem fizicheskoy podgotovlennosti. Dis. kand. ped. nauk [Gymnastics with elements of hatha yoga in physical education of female students with low physical fitness level. PhD diss.]. Surgut, 2009, 159 p.
 5. Mykhno L.S., Loza T.A. Effektivnost ispolzovaniya sredstv yoga-aerobiki v fizicheskom vospitanii uchenikov nachalnoy shkoly [Efficiency of yoga-aerobics in physical education of primary pupils]. PedagogIka, psikhologiya ta mediko-biologichni problemi fIzichnogo vikhovannya i sportu, 2016, no. 1, pp. 35-40. doi:10.15561/18189172.2016.0105
 6. Priymakov A.A., Dotsenko E.N., Arkhipov A.A., Priymakov E.A. Effektivnost ispolzovaniya sredstv i metodov netraditsionnykh ozdorovitelnykh sistem pri rabote so spetsialnoy meditsinskoy gruppoy v vuze. Mater. Mezhdunar. nauch.-prakt. konf. BGUFK [Efficiency of means and methods of non-traditional health improvement systems when working with special health group in university. Proc. Intern. res.-pract. conf. BSUPC]. Minsk, 2009, vol. 3, p. 2, pp. 239-241.
 7. Skurikhina N.V., Dyukov V.M. Primenenie fitnes-yogi dlya povysheniya effektivnosti zanyatiy po fizicheskoy kulture v VUZe [Fitness yoga to improve efficiencys of university physical education lessons]. Sovremennye naukoemkie tekhnologii, 2010, no. 10, pp. 107-111.
 8. Tolcheva A.V. Otsenka psikhofiziologicheskogo sostoyaniya studentok s opytom zanyatiy hatha-yogoy [Assessment of psychophysiological state of female students experienced in hatha yoga]. Pedagogika, psikhologiya ta mediko-biologichni problemi fIzichnogo vihovannya i sportu, 2011, no. 11, pp. 128-131.
 9. Show Beth YOGA FIT trening dlya zdorovya [Yoga FIT training for health]. Moscow: Eksmo publ., 2004, 208 p.
 10. Drogomeretsky V.V., Kondakov V.L., Gorelov A.A. Application of improving swimming to the correction of joint and ligament students. Physical Education of Students, 2013, vol. 5, pp. 46-54. doi:10.6084/m9.figshare.771046
 11. Drogomeretsky V.V., Kopeikina E.N., Kondakov V.L., Iermakov S.S. Adaptation of Ruffier’s test for assessment of heart workability of students with health problems. Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports, 2017;1:4–10. doi:10.15561/18189172.2017
 12. Gorelov A.A., Kondakov V.L., Belikova Zh.A. About necessity of use of Hatha Yoga exercises for correction of deformation of students’ spine of special medical groups with violations of posture. Physical Education of Students, 2013, vol. 2, pp. 35-44. doi:10.6084/m9.figshare.156378