Rural teaching practice of physical culture university students: regional design and educational/practical provisioning model

Фотографии: 

ˑ: 

Teoriya i praktika fizicheskoy kultury №3 2017, pp.100-102

UDC 796.077.5

N.N. Sivtsev
Churapcha State Institute of Physical Culture and Sports, Churapcha, Republic of Sakha (Yakutia)

The study considers the process of permanent students’ practices in education process of a regional physical cultural university. Issues of the students’ professional developmental practices have long been studied by many researchers since the academic professional education process at a physical cultural university gives only theoretical knowledge that needs to be supported by practical skills acquired through actual teaching practices. Therefore, studies to improve the academic education process via the regional design and educational/ practical provisioning models for the physical culture university students’ rural teaching practices are given a high priority today. The study was performed at Churapcha State Institute of Physical Culture (CSIPC) in the Yakut (Sakha) Republic.

Keywords: teaching practice, regional model, practical training, educational process, professional skills.

References

  1. Karpushin B.A. Pedagogicheskie osnovy vospitatelnoy deyatelnosti pri zanyatiyakh fizicheskoy kulturoy i sportom. Ucheb. posobie [Pedagogical basics of educational activity at physical education and sports sessions. Study guide]. St. Petersburg: Lesgaft SPbSAPC publ., 2003, 99 p.
  2. Kuzmina N.V., Rean A.A. Professionalizm pedagogicheskoy deyatelnosti. Metod posobie [Professionalism of teaching activities. Guide]. Rybinsk, 1993, 54 p.
  3. Kulikova L.M. Modernizatsiya soderzhaniya i organizatsii nepreryivnoy pedagogicheskoy praktiki v fizkulturnom vuze [Modernization of content and procedure of continuous teaching practice in physical culture university]. Moscow: Teoriya i praktika fiz. kultury, 2004, 268 p.
  4. Lukyanenko E.Y. Formirovanie sotsialno-professionalnoy kompetentnosti studentov fakulteta fizicheskoy kultury [Formation of socio-professional competency in physical education faculty students]. Uchenye zapiski un-ta im. P.F. Lesgafta, 2010, no. 4 (62), p. 51.
  5. Mikhaylova T.V. Effektivnost podgotovki kadrov v sportivnom vuze v kontekste sotsiologicheskogo analiza [Sport university education efficiency in context of sociological analysis]. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka, 2016, no. 6, p. 63-65.
  6. Resheten I.N., Kober I.H., Prokhorova M.V., Abdulov I.T. Osnovy pedagogicheskogo masterstva uchitelya fizicheskoy kultury [Fundamentals of teaching skills of physical education teachers]. Alma-Ata: Radan publ., 1990, 64 p.