International "Children of Asia" Sport Games promoted as socio-cultural project by Yakut (Sakha) Republic government

Фотографии: 

ˑ: 

Teoriya i praktika fizicheskoy kultury №3 2017, pp.94-96

UDC 796.093

Dr.Sc.Soc., Professor U.A. Vinokurova1, 2
PhD Y.I. Zhegusov1
PhD A.E. Mestnikova1
Postgraduate G.G. Alekseeva1, 3
Postgraduate V.N. Alekseev1, 4
1Churapcha State Institute of Physical Culture and Sports, Churapcha
2Arctic State Institute of Culture and Arts, Yakutsk
3North-Eastern Federal University, Yakutsk
4Smolensk State Academy of Physical Culture, Sports and Tourism, Smolensk

The International “Children of Asia” Sport Games promotion and implementation project is given today a key role in the economic development process of the region. The Games are expected to encourage healthy lifestyles in the Republic; give a boost to the sport infrastructure development projects with an emphasis on the socio-cultural services; promote the ethnic and geo-cultural ideas and symbols of the Yakut Republic the world over; and advance the image and attraction of the Yakut Republic in the Asian part of the world. The International “Children of Asia” Sport Games have evolved to a highly successful large-scale socio-cultural international project implemented by the joint efforts of the Republican communities. A public opinion poll showed mostly positive popular attitudes to the Games with the people particularly appreciating the benefits of the Games in the socio-cultural domain and for the economic sector of the Yakut Republic on the whole and its capital city in particular.

Keywords: International Sport Games, socio-cultural progress indices, healthy lifestyles, sport infrastructure, image and attraction of the Yakut Republic, public opinions.

References

  1. Arsen Galstyan: Igry «Deti Azii» otkryili mne dorogu na Olimp [Arsen Galstyan: "Children of Asia" Games opened me the way to Olympus]. Moscow: Sovetskiy sport publ., 2016, p. 17.
  2. Kochnev V.P. Narodnye igry i natsionalnye vidy sporta Respubliki Sakha (Yakutiya) na mezhdunarodnykh sportivnykh igrakh «Deti Azii» [Folk games and national sports of the Republic of Sakha (Yakutia) at International "Children of Asia" Sport Games]. Mater. mezhdunar. nauch. konf. "Mezhdunarodnye sportivnye igry «Deti Azii» – faktor prodvizheniya idey Olimpizma i podgotovki sportivnogo rezerva" [Proc. Intern. scie. conf. "International "Children of Asia" Sport Games - factor of promotion of the ideas of Olympism and sports reserve training"], 2016, Yakutsk, 2016, pp. 56.
  3. Nikolaev M.E. Igry Deti Azii: zdorovoe nachalo dlya molodezhi XXI veka. Aktivny, sportivny i zdorovy obraz zhizni – ideal molodezhi XXI veka ["Children of Asia" Games: healthy start for young people of the XXI century. Active, sporting and healthy lifestyle - the ideal of Youth of the XXI century]. Available at: http://nlib.sakha.ru:83/index.php/ru/component/content/article/4-2008-11... r
  4. Chusovskaya V.A., Krasilnikova G.A., Mestnikova A.E. Khudozhestvenno-esteticheskie osnovy teatralizovannykh predstavleniy tseremoniy otkryitiya i zakryitiya mezhdunarodnykh sportivnykh igr «Deti Azii» [Artistic and aesthetic foundations of theatrical performances at opening and closing ceremonies of the International "Children of Asia" Sport Games]. Mater. mezhdunar. nauch. konf. "Mezhdunarodnye sportivnye igry «Deti Azii» – faktor prodvizheniya idey Olimpizma i podgotovki sportivnogo rezerva" [Proc. Intern. scie. conf. "International "Children of Asia" Sport Games - factor of promotion of the ideas of Olympism and sports reserve training"], 2016. Yakutsk, 2016, pp. 108.
  5. Shestye Mezhdunarodnye sportivnye igry «Deti Azii» [6th International "Children of Asia" sport games]. Inf. Newsletter no. 1 dated 06.07.16. Yakutsk, 2016.
  6. Shestye Mezhdunarodnye sportivnye igry «Deti Azii» [6th International "Children of Asia" sport games]. Inf. Newsletter no. 6 dated 11.07.16. Yakutsk, 2016.