Mental stress test rates in academic learning process for healthy sporting students versus their health-impaired peers

Mental stress test rates in academic learning process for healthy sporting students versus their health-impaired peers

ˑ: 

Teoriya i praktika fizicheskoy kultury №3 2017, pp.89-92

UDC 796.01:612

Dr.Sc.Psych., Professor B.P. Yakovlev1
Postgraduate N.R. Usaeva1
PhD, Associate Professor V.V. Apokin1
Postgraduate I.B. Tarasenko1
Postgraduate A.G. Banshchikov1
1Surgut State University, Surgut

The problem of the academic mental stress management in application to the sporting health- impaired students is given a top priority today due to both the growing intensity of the modern sports and increasingly challenging academic education process. High mental stresses during the academic education period are known to be of possible detriment for the students’ physical and mental health. This is the reason why the students’ integrated mental/ physiological condition rating studies focused on different health groups are so critical nowadays, with a special emphasis on the studies of the students’ mechanisms of adaptation to the education process and mental stresses in the modern professional education system. The health-impaired male students were found to adapt to the mental stresses in a more constrained manner associated with the growing sympathicotonia and falling vegetative support in the process. The health-impaired female students showed lower vegetative support disorders than their male peers as verified by their heart rates and oxygen demand rates.

Keywords: mental loads, test rates, functional impacts, educational activity, intellectual task.

References

  1. Bogdanova D.Y., Volkov I.P. Prakticheskie zanyatiya po psikhologii [Practical lessons in psychology]. Moscow: Fizkultura i sport publ., 1989, pp. 73-75.
  2. Babushkin G.D. Psikhologo-pedagogicheskie metodiki v strukture podgotovki sportsmenov. Ucheb. posobie [Psycho-pedagogical methods in structure of athletic training process. Study guide]. Omsk: SSUPC publ., 2015, 228 p.
  3. Usaeva N.R., Apokin V.V., Yakovlev B.P. Razvitie emotsionalnoy ustoychivosti k psikhicheskoy nagruzke u studentov-sportsmenov s narusheniyami slukha v period obucheniya v vuze [Development of Emotional Stability to Mental Load in Student-Athletes with Hearing Impairment during University Studies]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2014, no. 11, pp. 87-89.
  4. Yakovlev B.P., Litovchenko O.G. Psikhicheskaya nagruzka v sovremennom obrazovatelnom protsesse [Mental load in modern educational process]. Psihologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education] (Psyedu.ru), 2007, no. 4, pp. 38-44.
  5. Yakovlev B.P., Apokin V.V., Usaeva N.R. Otlichitelnye osobennosti vliyaniya psikhicheskoy nagruzki na studentov-sportsmenov s ogranichennymi vozmozhnostyami zdorovya i zdorovykh studentov v usloviyakh uchebnoy deyatelnosti [Comparative effects of mental load impacts on sporting students with health impairment versus their healthy peers in academic process]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2016, no. 11, pp. 86-88.