Respiration modules application in preparatory health group students' physical education process

Фотографии: 

ˑ: 

Teoriya i praktika fizicheskoy kultury №3 2017, pp.43-45

UDC 796.011.3

Professor, Dr.Biol. Y.A. Bukov1
I.M. Belousova1
1V.I. Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol

Respiratory dysfunctions are known to be one of the most common functional disorders of respiratory system in the preparatory health group students. Subject to the study were 95 male students of a preparatory health group aged 18-20 years, with the subjects being tested by capnographic and pneumotachometric test systems, physical performance tests and somatic health rating tests. Respiration modules using a breathing training system of special design applied in the academic education process were found beneficial in terms of the achieved positive corrective effects, particularly the lung ventilation process improvement and the external respiration system reserve capacity mobilization effects. The positive ergogenic effects were interpreted as due to the stimulating impacts on the energy generation potentials of the students that helped increase the aerobic capacities, somatic health and physical fitness of the trainees.

Keywords: students, hyperventilation, respiration module, corrective and ergogenic effects.

References

  1. Apanasenko G.L., Popova L.A. Meditsinskaya valeologiya [Medical valueology]. Kiev: Zdorovye publ., 1998, 247 p.
  2. Belousova I.M., Minina E.N., Bukov Y.A. Ustroystvo dlya korrektsii gipokapnicheskogo i giperkapnicheskogo tipov ventilyatsii legkih [Device to correct of hypocapnic and hypercapnic types of lung ventilation]. Deklarativny patent na poleznuyu model # 155090, byul. # 26, 26.08.2015 g [Declarative patent for useful model № 155090, bul. no. 26, 26.08.2015].
  3. Bukov Y.A., Belousova I.M. Ispolzovanie dyihatelnogo trenazhera v uchebnom protsesse po fizicheskomu vospitaniyu s tselyu korrektsii ventilyatsionnyih tipov u studentov podgotovitelnoy meditsinskoy gruppy []. Uch. zapiski un-ta im. P.F. Lesgafta, 2016, no. 2 (132), pp. 49-54.
  4. Bukov Yu.A., Belousova I.M. Kapnografiya v otsenke respiratornyih narusheniy i tekuschego funktsionalnogo sostoyaniya studentov [Capnography in evaluation of respiratory disorders and current functional status of students]. Uch. zapiski Tavricheskogo natsionalnogo un-ta im. V.I. Vernadskogo. Seriya «Biologiya, khimiya», 2010, vol. 23(62), pp. 72-77.
  5. Minina E.N. Osobennosti ventilyatsionnogo kontrolya yunoshey 19-20 let s raznyim urovnem funktsionalnyih rezervov kardiorespiratornoy sistemy [Peculiarities of ventilation control in boys aged 19-20 years with different levels of functional capacities of cardiorespiratory system]. Uch. zapiski Krymskogo federalnogo un-ta im. V.I. Vernadskogo. Seriya «Biologiya. Khimiya», 2014, no. 27-4(66), pp. 52-59.
  6. Shishkin G.S., Grishin O.V., Uetyuzhaninova N.V. Sostoyanie pulmonologicheskogo riska i ih svyaz s zabolevaniyami organov dyihaniya u studentov v Novosibirske [Condition of pulmonary risk and its relation to respiratory diseases in students in Novosibirsk]. Byul. fiziol. i patol. dykhaniya, 2004, no. 19, pp. 17-19.