Physical education teacher's competences required to train foreign students

Фотографии: 

ˑ: 

Teoriya i praktika fizicheskoy kultury №3 2017, pp.17-19

UDC 796.071.4

PhD, Associate Professor A.V. Smyshlyaev1, 2
Dr.Hab., Associate Professor L.G. Smyshlyaeva3
Postgraduate K.A. Smyshlyaev1, 2
Associate Professor, PhD A.V. Belousov1
1National research Tomsk Polytechnic University, Tomsk
2Siberian State Medical University, Tomsk
3Tomsk State Pedagogical University, Tomsk

The study was designed to substantiate the need in special professional competences being developed in the academic physical education teachers in response to the modern national university system internationalisation process. The study presents the empirical research data to rate the Russian academic physical education teachers’ competences for the foreign students’ training and interpersonal relationship in the context of the system internationalisation process missions and goals need to be achieved by the relevant competence building methods and forms. The authors offer their vision of the frame modular advanced education program designed to provide necessary competences for the academic physical education staff to effectively train foreign students.

Keywords: Russian university system internationalisation process, foreign student, physical education teacher, mass sports management by universities, educational relationship.

References

  1. Arefyev A.L. Rossiyskie vuzy na mezhdunarodnom rynke obrazovatelnykh uslug [Russian universities in the international market of educational services]. Obrazovatelnye tekhnologii, 2008, no. 4, p. 13.
  2. Ivanova M.A., Titkova N.A. Sotsialno-psikhologicheskaya adaptatsiya inostrannykh studentov pervogo goda obucheniya v vuze [Socio-psychological adaptation of foreign first year students in university]. St. Petersburg, 1993, 61 p.
  3. Ilyinich V.I. Fizicheskaya kultura studenta. Uchebnik [University physical education. Textbook]. Moscow: Gardariki publ., 2000, 448 p.
  4. Krivtsova I.O. Sotsiokulturnaya adaptatsiya inostrannykh studentov k obrazovatelnoy srede rossiyskogo vuza (na primere Voronezhskoy gosudarstvennoy meditsinskoy akademii im. N.N. Burdenko) [Socio-cultural adaptation of foreign students to Russian university educational environment (case study of Burdenko Voronezh State Medical Academy)]. Fundamentalnye issledovaniya, 2011, no. 8, pp. 17-25.
  5. Sheveleva S.I. Formirovanie mezhkulturnoy kompetentsii obuchayushchikhsya iz stran aziatsko-tikhookeanskogo regiona na etape predvuzovskoy podgotovki: avtoref. dis. kand. ped. nauk [Formation of intercultural competence of students from countries of Asia-Pacific region within pre-university training. PhD diss. abstract]. Tomsk: TSPU publ., 2015, 23 p.