Educational resource mobilizing to establish physical education encouragement environment at primary school

ˑ: 

Dr.Hab., PhD V.K. Spirin1
PhD L.V. Smirnova2
Postgraduate O.A. Chupekhina1, 2
1Velikie Luki State Academy of Physical Culture and Sport, Velikie Luki
2Secondary school № 2, Velikie Luki

Sound practical provisions and conceptual decisions to reform the national school education system will be duly harmonized with the relevant school health promotion programs. It is the substantial educational resource fully employed within the frame of the sport-centred physical education system – with the school physical educator’s efforts being duly integrated into the overall school education programs implemented by the teaching staff – that will be viewed as a key to improve the functional and adaptation capabilities of the pupils as a basis for the modern health-promotion environment being established at a primary school.

Keywords: health promotion environment, physical education lesson, sport-centred physical education, physical culture, teaching staff.

References

  1. Bal'sevich V.K. Kontseptsiya informatsionno-obrazovatel'noy kampanii po razvertyvaniyu natsional'oy sistemyi sportivno orientirovannogo fizicheskogo vospitaniya obuchayushchikhsya v obskcheobrazovatel'nykh shkolakh Rossiyskoy Federatsii (The concept of information and education campaign to develop national system of sports-focused physical education in Russian secondary schools) / V.K. Bal'sevich, L.I. Lubysheva // Fizicheskaya kul'tura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. – 2003. – № 1. – P. 11–17.
  2. Spirin V.K. Planirovanie uchebnogo materiala po predmetu «Fizicheskaya kul'tura» na osnove kontseptsii sportivnoy trenirovki (Planning of educational material on "Physical education" based on athletic training concept) / V.K. Spirin, V.A. Bagina, I.A. Rissamakina // Fizicheskaya kul'tura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. – 2014. – № 3. – P. 2–6
  3. Spirin V.K. Napravlyayushchee nachalo kontrol'no-testiruyushchey funktsii kompleksa GTO v organizatsii professional'noy deyatel'nosti uchitelya fizicheskoy kul'tury (Guiding aspect of control and test function of the GTO complex in organization of Physical education teacher's work) / V.K. Spirin // Teoriya i praktika fiz. kultury. – 2015. – № 6. – P. 36–39.