Psychological training of wrestlers taking into account the types of temperament at the pre-competitive stage

Psychological training of wrestlers taking into account the types of temperament at the pre-competitive stage

ˑ: 

Dr. Hab., Professor A.S. Kuznetsov1
PhD, Professor F.Kh. Zekrin1
Dr. Hab., Associate Professor R.S. Nagovitsyn1
G.M. Chernova1
1Tchaikovsky State Academy of Physical Culture and Sports, Tchaikovsky

Objective of the study was to determine the influence of the psychological training of Greco-Roman wrestlers on the basis of taking into account the types of temperament at the pre-competitive stage of the training process.
Methods and structure of the study. In a scientific experiment conducted with the help of a questionnaire, 30 sportsmen took part, engaged in Greco-Roman style wrestling, stages of improvement of sports skills and higher sports skills. To determine the types of temperament of spores, we used G. Eysenck's test.
Results and conclusions. In the Greco-Roman wrestlers of the experimental group, under the influence of the developed methodology on the basis of taking into account individual peculiar properties of the psyche at the pre-competitive stage, the state of mental readiness of the wrestlers changed statistically significantly with a confidence probability q= 0.95. The data obtained testify to the need for purposeful work to improve the sports training of Greco-Roman style wrestlers, taking into account the individual properties of the psyche.

Keywords: psychological preparation, stage of preliminary preparation for competitions, types of temperament, individual properties of the psyche.

References

  1. Bleer A.N. Psikhologicheskiye faktory obespecheniya psikhomotornykh deystviy v yedinoborstvakh [Psychological factors for ensuring psychomotor actions in martial arts]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. 2008. No. 2 pp. 28-32.
  2. Gordon S.M., Ilyin A.B. Otsenka psikhologicheskoy gotovnosti [Assessment of psychological readiness]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. 2004. No. 2. pp. 45-49.
  3. Grigoryants I.A. Psikhologo-pedagogicheskaya pomoshch v deyatelnosti sportsmenov [Psychological and pedagogical assistance in the activities of athletes]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. 2006. No. 6. pp. 36-40.
  4. Zebzeev V.V., Zdanovich O.S., Maltsev G.S., Ivanov D.I. Individualno-integralnaya otsenka podgotovlennosti i potentsialnykh vozmozhnostey sportivnogo rezerva v lyzhnom dvoyeborye [Individual-integral assessment of preparedness and potential capabilities of a sports reserve in Nordic Combined]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. 2022. No. 5. pp. 20-22.
  5. Zebzeev V.V., Tunev A.L., Zdanovich O.S., Mikhailov A.S. Regulyatsiya predstartovykh sostoyaniy dzyudoistov na etape sovershenstvovaniya sportivnogo masterstva [Regulation of pre-start states of judo wrestlers at the stage of sportsmanship improvement]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. 2022. No. 5. pp. 46-48.
  6. Zekrin F.Kh., Zebzeev V.V., Zekrin A.F. Sovremennyye tendentsii sportivnoy podgotovki yedinobortsev v fokuse nauchnogo foruma [Modern trends in sports training of combatants in the focus of the scientific forum]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. 2021. No. 5. p. 56.
  7. Karelin A.A. Strukturno-funktsionalnaya model integralnoy podgotovlennosti bortsa vysokoy kvalifikatsii [Structural-functional model of the integral readiness of a highly qualified wrestler]. Uchenye zapiski universiteta im. P.F. Lesgafta. 2011. No. 9 (79). pp. 58-62.
  8. Kuznetsov A.S., Zakirov D.R., Krikukha Yu.Yu. Problema ucheta individualno-svoyeobraznykh svoystv psikhiki greko-rimskogo stilya v podgotovke k sorevnovaniyam [The problem of taking into account the individual-peculiar properties of the psyche of the Greco-Roman style in preparation for competitions]. Pedagogiko-psikhologicheskiye i mediko-biologicheskiye problemy fizicheskoy kultury i sporta. 2013. No. 2 (27). pp. 68-79.
  9. Maltsev G.S., Zekrin F.Kh., Zekrin A.F. Sovremennyye tendentsii planirovaniya sportivnoy podgotovki v yedinoborstvakh [Modern trends in planning sports training in martial arts]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. 2020. No. 3. pp. 12-14.
  10. Neverkovich S.D., Sindenkova U.Sh. Sportivnaya deyatelnost: psikhicheskiye sostoyaniya, diagnostika, otbor  [Sports activity: mental states, diagnostics, selection].  Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. 2003. No. 5. pp. 43-46.