Psychophysiological peculiarities of adolescent athletes of different sports specialization

Psychophysiological peculiarities of adolescent athletes of different sports specialization

ˑ: 

PhD, Associate Professor E.V. Vedernikova1
PhD, Associate Professor M.A. Morozova1
PhD, Associate Professor E.G. Shushkanova2
PhD M.N. Krotova3
1Vyatka State University, Kirov
2Kirov State Medical University, Kirov
3Yaroslavl Higher Military Institute of the Air Defense, Yaroslavl

Objective of the study was to identify the psychophysiological characteristics of adolescent athletes of various sports specializations.
Methods and structure of the study. The scientific work was attended by 144 athletes involved in the sports sections of the city of Kirov: boxing, sambo, swimming, rugby and hockey. The psychophysiological status of young athletes was assessed using the psychophysiological testing device UPFT-1/30 – "Psychophysiologist". Based on the performed tests (tapping test, simple visual-motor reaction and reaction to a moving object), the functional state of the nervous system of the studied contingent was assessed.
Results and conclusions. Most adolescent athletes (with the exception of swimmers) have low stability of reactions and, as a result, a low ability to regulate processes in the nervous system. An assessment of the values of the reaction to a moving object (RMO) showed that, judging by the balance coefficient in most of the children we studied, the processes of inhibition prevail over the processes of excitation. The exception was sambists, in whom excitation prevailed over inhibition, i.e. they had more lead reactions than lag reactions. Consequently, sambo classes develop a strategy of anticipation in young athletes. Thus, the specificity of practicing different sports not only imposes certain requirements on the psychophysiological state of a young athlete, but also, in turn, influences this state in one way or another.

Keywords: psychophysiological characteristics, adolescent athletes.

References

  1. Kondratovich S.V. Otsenka psikhofiziologicheskikh kharakteristik futbolistov 12-13 let v standartnykh laboratornykh usloviyakh [Evaluation of the psychophysiological characteristics of football players aged 12-13 under standard laboratory conditions]. Nauka i sport: sovremennyye tendentsii. 2017. No. 4. Vol. 17. pp. 10-16.
  2. Sibirev V.V., Rodygina Yu.K. Psikhofiziologicheskiye osobennosti yunykh khokkeistov v usloviyakh trenirovochnoy deyatelnosti [Psychophysiological features of young hockey players in the conditions of training activity]. Teoriya i praktika fizicheskoy kultury. 2016. No. 9. pp. 72-74.
  3. Belenko I.S. Psikhofiziologicheskiye osobennosti yunykh sportsmenov igrovykh vidov sporta raznogo vozrastnogo perioda razvitiya i trenirovannosti [Psychophysiological features of young athletes of playing sports of different age periods of development and training]. Vestnik TGPU. 2009. Issue. 3 (81). pp. 54-57.
  4. Ilyin E.P. Psikhofiziologiya sostoyaniy cheloveka [Psychophysiology of human states]. Study guide. Moscow: Piter publ., 2005. 412 p.
  5. Nazarova E.N. Vozrastnaya anatomiya, fiziologiya i gigiyena [Age anatomy, physiology and hygiene]. Study guide. Moscow: Academiya, 2013. 256 p.
  6. Nenenko N.D., Astrakhantsev A.A. Issledovaniye psikhofiziologicheskikh osobennostey lyzhnikov-gonshchikov i biatlonistov podrostkovogo vozrasta [Study of the psychophysiological characteristics of adolescent skiers and biathletes]. Mezhdunarodnyy nauchno-issledovatelskiy zhurnal. 2019. No. 11 (89). Part 1. pp. 119-122.
  7. Nopin S.V., Koryagina Yu.V., Kushnareva Yu.V. Tepping-test kak pokazatel effektivnosti, sily i vynoslivosti nervnoy sistemy u sportsmenov razlichnykh vidov sporta [Tapping test as an indicator of the efficiency, strength and endurance of the nervous system in athletes of various sports]. Sovremennyye voprosy biomeditsiny. 2022. Vol. 6. No. 2.