Updated nomenclature of scientific specialties in the field of physical culture: miscalculations, contradictions, paradoxes

ˑ: 

Dr. Hab., Professor V.P. Lukyanenko1
PhD, Associate Professor N.V. Lukyanenko2
1North-Caucasus Federal University, Stavropol
2Stavropol State Pedagogical Institute, Stavropol

Objective of the study was to analyze the updated nomenclature of scientific specialties on physical culture and sports issues, to identify and justify its shortcomings and to determine the prospects for improvement.
Methods and structure of the study. Scientific study was carried out on the basis of the use of methods: analysis and synthesis of the problem situation; comparative and comparative and categorical analysis; content analysis, method of scientific reduction.
Results and conclusions. Methodological, conceptual and terminological, structural shortcomings of the updated nomenclature for the group of scientific specialties - 5.8 are revealed. "Pedagogy", which significantly complicate productive scientific activity and contribute to the strengthening of the tendency to reduce the number of scientific personnel, in the field of pedagogy and in the field of physical culture. Arguments are presented that testify to the need to take urgent measures to minimize the negative consequences of the implementation of the "updated" nomenclature for this group of scientific specialties. The author's version of the wording of their names and a variant of structuring are proposed and substantiated.

Keywords: nomenclature of scientific specialties, physical culture, branch of science, dissertation councils.

References

  1. Bolshaya sovetskaya entsiklopediya: BSE [Great Soviet Encyclopedia: GSE]. 3rd ed. Online. [Electronic resource]. Available at: http://bse.uaio.ru/BSE/1902.htm (date of access: 11.27.2022)
  2. Gabov A. V., Matskevich I. M. Nomenklatura nauchnykh spetsialnostey kak element gosudarstvennoy sistemy nauchnoy attestatsii: k postanovke voprosa [The nomenclature of scientific specialties as an element of the state system of scientific certification: to the formulation of the question]. Teoriya i istoriya prava i gosudarstva. Monitoring pravoprimeneniya, 2020. No. 2 (35). pp. 18-28.
  3. Ministr Falkov utverdil novuyu nomenklaturu nauchnykh spetsialnostey [Minister Falkov approved a new nomenclature of scientific specialties] [Electronic resource]. Available at: https://rg.ru/2021/04/07/ministr-falkov-utverdil-novuiu-nomenklaturu-nau... (date of access: 09.27.2022).
  4. Pakhomov S.I., Gurtov V.A., Stasevich A.V. Vvedeniye novoy nomenklatury nauchnykh spetsialnostey v Rossii: preyemstvennost i novatsii [Introduction of a new nomenclature of scientific specialties in Russia: continuity and innovations]. Obrazovaniye i nauka, 2021. Vol. 23. No. 8. pp. 21-36.
  5. Pismo Ministerstva nauki i vysshego obrazovaniya RF ot 13 maya 2021 g. № 382-02 «O primenenii novoy nomenklatury nauchnykh spetsialnostey» [Letter of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation dated May 13, 2021 No. 382-02 "On the application of a new nomenclature of scientific specialties."] [Electronic resource]. Available at: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400691284/#review (date of access: 09.21.2022).
  6. Prezident Rossii. Perechen porucheniy po itogam zasedaniya Soveta po nauke i obrazovaniyu 29 dekabrya 2018 g. № Pr-2558 [President of Russia. List of instructions following the meeting of the Council for Science and Education on December 29, 2018 N Pr-2558] [Electronic resource]. Available at: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/59686 (date of access: 11.23.2022).
  7. Prikaz Minobrnauki Rossii ot 24 fevralya 2021 g. № 118 «Ob utverzhdenii nomenklatury nauchnykh spetsialnostey, po kotorym prisuzhdayutsya uchenyye stepeni i vnesenii izmeneniya v Polozheniye o sovete po zashchite dissertatsiy na soiskaniye uchenoy stepeni kandidata nauk, na soiskaniye uchenoy stepeni doktora nauk» [Order of the Ministry of Education and Science of the Russian Federation dated February 24, 2021 N 118 “On approval of the nomenclature of scientific specialties in which academic degrees are awarded and amendments to the Regulations on the Council for the defense of dissertations for the degree of candidate of science, for the degree of doctor of science.”] [Electronic resource]. Available at: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104060043 (date of access: 10.25.2022).
  8. Tryapitsyna A.P. Novaya nomenklatura i pasporta nauchnykh spetsialnostey po pedagogike: problema obosnovaniya [New nomenclature and passports of scientific specialties in pedagogy: the problem of substantiation]. (The Emissia.Offline Letters): electronic scientific journal, 2021. No. 8. [Electronic resource]. Available at: http://emissia.org/offline/2021/2975.htm (accessed: 11.15.2022).
  9. Filippov V.M. Peremena v stepeni. Predsedatel VAK Vladimir Filippov: v Rossii-novyy perechen nauchnykh spetsialnostey [Change in degree. VAK Chairman Vladimir Filippov: Russia has a new list of scientific specialties] [Electronic resource]. Available at: https://rg.ru/2021/04/07/predsedatel-vak-perechen-nauchnyh-specialnostej... (date of access: 07.11.2022).