Safe adaptive academic environment to facilitate physical education service for special health groups

ˑ: 

Dr.Hab., Professor R.R. Magomedov1
Postgraduate student M.R. Popova1
1Stavropol State Pedagogical Institute, Stavropol

Abstract
Objective of the study was to theoretically substantiate benefits of a new adaptive academic educational environment to facilitate academic physical education service for the special health group.
Results and conclusion. We developed, for the purposes of the study, a multilevel physical education model for special health group within safe adaptive academic educational environment including practical, technology-and-content, analytical and operational modules. The adaptive academic educational environment to facilitate the academic physical education service for the special health group is secured by the Practical physical education Fundamentals module complementary to the standard adaptive safe academic education system; physical education Procedures module interfaced with the Technology and Content module; and the physical education Progress Monitoring module interfaced with the Analytical and Operational module of the adaptive academic educational environment.

Keywords: physical education, students, special health group, educational process, adaptive academic educational environment.

References

  1. Vilenskiy M.Y., Gorshkov A.G. Fizicheskaya kultura i zdorovy obraz zhizni studenta [Student physical education and healthy lifestyle]. Study guide (bachelor course) 4th ed. M.: KNORUS publ., 2019. 240 p.
  2. Lubysheva L.I. Sportizatsiya v sisteme fizicheskogo vospitaniya: ot nauchnoy idei k innovatsionnoy praktike [Sportization in physical education system: from scientific idea to innovative practice]. M.: Teoriya i praktika fizicheskoy kultury i sporta publ., 2017. 200 p.
  3. Magin V.A. Modernizatsiya vysshego professionalnogo obrazovaniya v oblasti fizicheskoy kultury [Modernization of higher professional education in physical education sector]. M.: Ileksa publ.; Stavropol: Servisshkola publ., 2006. 264 p.
  4. Magomedov R.R., Strelnikov R.V., Mkhtse B.A. et al. Metodika ozdorovitelnoy fizicheskoy kulturyi: antropologo-pedagogicheskiy podhod [Recreational physical education methodology: anthropological-pedagogical approach]. Study guide. Stavropol: AGRUS SSAU publ., 2019. 167 p.
  5. Sovremennye didakticheskie sredstva obucheniya fizicheskoy kulture i sportu po napravleniyam pedagogicheskoi podgotovki [Modern didactic means of physical education and sports for different areas of pedagogical training]. Study guide. Ministry of Education of the Stavropol Territory, Stavropol State ped. in-te [R.R. Magomedov [ed.]]. Moscow: Znanie M., 2020. 349 p.
  6. Solovev G.M. Zdorovyesberegayushchaya sistema v obespechenii kachestva obrazovaniya, zdorovya i formirovaniya kultury zdorovogo obraza zhizni uchashcheysya molodezhi [Health-promoting system in ensuring quality of education, health and formation of healthy lifestyle culture of students]. M.: Ileksa publ., 2009. 263 p.
  7. Federalny zakon «Ob obrazovanii v Rossiyskoy Federatsii» [Federal Law "On Education in the Russian Federation]. M.: Omega»-L publ., 2015. 141 p.
  8. Federalny zakon ot 04.12.2012 # 329-FZ «O fizicheskoy kulture i sporte v Rossiyskoy Federatsii» [Federal Law of 04.12.2012 No. 329-FL "On Physical Education and Sports in the Russian Federation"] [Electronic resource]. Available at: https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-04122007-n-329-fz-o/#:~:text=.