Recreational strength trainings in physical education of health sports tourism specialists

ˑ: 

PhD N.L. Tkachenko1
PhD, Associate Professor A.M. Katkova1
PhD, Associate Professor Y.I. Dudkina1
1Moscow State University of Sport and Tourism, Moscow

Objective of the study was to provide a theoretical basis for the recreational strength trainings in the physical education service for the health sports tourism specialists.
Results and conclusion. Modern academic physical education and sports curricula are designed to facilitate the students’ progress in motor skills, physical qualities and abilities viewed as a foundation for their future professional progress, as the modern recreation/ health sports tourism specialist needs to be physically fit for success. The study analyzes benefits of the recreational strength trainings in the physical education of recreation/ health sports tourism specialists.

Keywords: physical education, strength abilities, recreation and health sports tourism.

References

  1. Alekseev Y.N., Chernyshov V.A., Churikov N.K. Fizicheskaya kultura studenta [Student's physical culture]. Study guide for universities. Voronezh, 2009. V. 3. 36 p.
  2. Bishaeva A.A., Malkov V.V. Fizicheskaya kultura [Physical education]. Textbook. Moscow: KNORUS publ., 2016. 312 p.
  3. Vinogradov G.P., Ivchenko E.A., Ivchenko E.V. Fizicheskaya rekreatsiya [Physical recreation]. Textbook for students of higher education institutions. Moscow: Akademiya publ., 2015. 240 p.
  4. Guba D.V., Voronov Y.S. Lechebno-ozdorovitelny turizm: kurorty i servis [Health tourism: resorts and services]. Textbook. Moscow: Sport, 2020. 240 p.
  5. Kuramshin Y.F. Teoriya i metodika fizicheskoy kultury [Theory and methodology of physical education]. Textbook. 4th ed., ster.. Moscow: Sovetskiy sport publ., 2010. 463 p.
  6. Ob utverzhdenii federalnogo gosudarstvennogo obrazovatelnogo standarta vyisshego obrazovaniya po napravleniyu podgotovki 49.03.03 «Rekreatsiya i sportivno-ozdorovitelny turizm» (uroven bakalavriata): Prikaz Minobrnauki Rossii ot 09.02.2016 # 90 (Zaregistrirovano v Nauchny vestnik MGIIT # 6 2018 god 106 Minyuste Rossii 01.03.2016 # 41274) [On the approval of the federal state educational standard of higher education in 49.03.03 "Recreation and sports and health tourism" (bachelor's level): Order of the Ministry of Education and Science of Russia dated 09.02.2016 No. 90 (Registered in the Scientific Bulletin of MGIIT No. 6 2018 106 Ministry of Justice of Russia 01.03 .2016 No. 41274) [Electronic resource]. Access from the reference legal system «ConsultantPlus».