Teamwork and interpersonal compatibility tests of elite footballers in tactics excellence trainings

ˑ: 

Postgraduate A.M. Mishatkin1
PhD, Associate Professor A.V. Antipov1
Dr. Hab. Professor V.P. Guba2
1Moscow State Regional University, Mytishchi, Moscow Region
2Smolensk State University, Smolensk

Objective of the study was to test and analyze the teamwork skills and interpersonal compatibility in the tactics excellence trainings of the national football elite.
Methods and structure of the study. We sampled for the study elite qualifiers for the Russian Premier League Championship and Junior Championship (n=42, including 18 adults and 24 juniors) from Lokomotiv football club (Moscow). In September through December 2020 we analyzed the reference theoretical and practical literature to list the top priority elements of the modern football elite training. And in January through May 2021 we run special tests to rate the teamwork and interpersonal compatibility with account of anthropometric characteristics, functions and psychological traits of the sample. The test data and analyses produced a set of the most beneficial tactics excellence rating criteria for defense and attack tactics of adult and junior players of Lokomotiv football club. And in May through August 2021 we statistically processed and analyzed the study data.
Results and conclusion. The study found that the team lining by using the set of anthropometrical, physical, functional, technical, tactical and psychological test criteria being beneficial for the efforts to improve the defense, midfield and attack lines due to the better sensitivity to the teamwork skills, tactics and interpersonal compatibility.

Keywords: football, elite athletes, interpersonal compatibility, tactical interactions.

References

  1. Antipov A.V. Evropeyskiy opyt organizatsii trenirovochnoy deyatelnosti v otechestvennykh futbolnykh akademiyah [Training process organization in Russian football academies: European experience]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2019. No. 10. P. 98.
  2. Godik M.A., Vlasov A.E., Godik V.A. Vertikal sbornykh komand Rossii po futbolu kak mehanizm povysheniya ikh effektivnosti [Vertical of Russian national football teams as performance excelling mechanism]. Vestnik sportivnoy nauki. 2012. no. 3. pp. 7-9.
  3. Golomazov S.V., Chirva B.G. Futbol. Arifmetika taktiki [Arithmetic tactics]. Methodological developments for trainers. Moscow: TVT Divizion publ., 2013. 59 p.
  4. Grigorev S.K., Gakame R.Z., Zolotarev A.P., Lavrichenko V.V. Tekhniko-takticheskaya podgotovka futbolistov [Technical and tactical training of footballers]. Study guide. Krasnodar, 2019. 329 p.
  5. Guba V.P., Shagin N.I., Kromke K. Vliyanie sluchaynykh priznakov v opredelenii futbolnogo talanta [Random signs in identifying football talent]. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. 2021. No. 1. pp. 46-49.
  6. Guba V.P. Komplektovanie vysokokvalifitsirovannykh komand v usloviyakh sovremennogo fenotipicheskogo raznoobraziya [Elite team recruitment in current phenotypic diversity]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2016. No. 7. pp. 25-27.
  7. Maksimenko I.G. , Voronin I.Yu., Spirin M.P., Rutskoy I.A. Kontrol tekhnicheskoy podgotovlennosti futbolistok razlichnoy kvalifikatsii [Female footballers' technical fitness tests for different skill levels]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2017. no.6. pp. 73–74.
  8. Chirva B.G. Bazovaya i professionalnaya tekhnicheskaya i takticheskaya podgotovka futbolistov [Basic and professional technical and tactical training of footballers]. Doct. Diss. Abstract (Hab.): 13.00.04. Moscow, 2008. 48 p.