University students’ physical fitness in distant education period: variation analysis

ˑ: 

PhD, Associate Professor Y.V. Korichko1
PhD, Associate Professor S.A. Davydova1
A.A. Gladyshev2
E.V. Berdnikova2
1Nizhnevartovsk State University, Nizhnevartovsk
2Irkutsk State Transport University, Irkutsk

Objective of the study was to analyze the students’ physical fitness variation in the distant educational period.
Methods and structure of the study. We run the physical fitness variation tests in the distant educational period of the Covid-19 pandemic related restrictions in 2020 on a sample of the 3-year Irkutsk State Transport University and Nizhnevartovsk State University students (n=50).
Results and conclusion. The distant education model was introduced in 2020 in response to the pandemic, with the faculty taking efforts to reform the standard classroom learning system and find effective distant education methods and tools. To maintain the optimal physical working capacity, the students were recommended a set of self-reliant physical education practices facilitated by the extracurricular physical education instruction packages and progress tests. It should be mentioned that some students have failed to maintain the recommended physical activity for different reasons. The pandemic-necessitated physical education service transformation into the distant education format has resulted in regresses in the physical fitness standards of the sample in fact.

Keywords: distant education, physical activity, working capacity, physical fitness standard, way of life.

References

  1. Gladyshev A.A., Gladysheva A.A., Klimova E.V. Effektivnye formy zanyatiy po distsiplinam fizicheskoy kultury s uchetom sovremennykh tendentsiy v organizatsii uchebnoy deyatelnosti i sostoyanii zdorovya obuchayushchihsya [Effective forms of classes in physical education disciplines in view of modern trends in organization of students’ learning activity and health status]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2018. No. 7. pp. 30-33.
  2. Gladysheva A.A. Evolyutsiya planirovaniya distsiplin fizicheskoy kultury v usloviyakh smeny obrazovatelnoy paradigmy [Evolution of planning physical education disciplines in context of change in educational paradigm]. Nauch.-ped. shkoly v sfere fizicheskoy kultury i sporta [Research scholar schools in physical education and sports]. Proc. Int. res.-practical congress dedicated to the 100th anniversary of SCOLIPE, 2018. pp. 380-383.
  3. Gladysheva A.A., Gladyshev A.A., Vlasov E.V. et al. Informatsionnye resursy v povyshenii motivatsii molodezhi k fizicheskoy aktivnosti: sotsiologicheskiy aspekt [Use of information sources to increase youngsters' motivation for physical activity: sociological aspect]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2020. No. 5. pp. 25-27.
  4. Korichko Y.V., Davydova S.A., Galeev A.R. Effektivnost ispolzovaniya kompleksov akvaaerobiki na zanyatiyakh po fizicheskomu vospitaniyu so studentkami vuza [Benefits of water aerobics practices in academic physical education of female students]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2017. No. 6. pp. 96-98.
  5. Pashchenko L.G., Davydova S.A., Korichko Y.V. Povyshenie effektivnosti fizicheskogo vospitaniya v vuze putem realizatsii proekta «Fizicheskoe zdorove studenta NVGU» [Effectivization of academic physical education via implementation of project "Student’s physical health at NVSU]. Perspektivnye napravleniya v oblasti fizicheskoy kultury, sporta i turizma [Promising directions in physical education, sports and tourism]. Proc. VII national res.- practical conference. 2017. pp. 197-200.