Assessment of physical fitness level of population based on stage VI-VIII GTO complex test results

Dr.Hab., Professor N.I. Sinyavsky1
PhD, Associate Professor A.V. Fursov1
PhD, Associate Professor V.V. Vlasov1
PhD, Associate Professor N.N. Beznosko1
1Surgut State Pedagogical University, Surgut

The article is devoted to the assessment of the level of physical fitness of the population of Surgut based on Stage VI-VIII GTO Complex test results. An online service www.rosinwebc.ru helped evaluate the results of testing of physical fitness level of the Surgut population (Stage VI-VIII GTO Complex). Sampled for the study were 1575 subjects, including 1021 males and 554 females. The number of males participating at different stages of GTO Complex was as follows: Stage VI - 205 subjects aged 25-29 years, Stage VII - 260 subjects aged 30-34 years and 237 subjects aged 35-39 years, Stage VIII – 170 subjects aged 40-44 years and 149 subjects aged 45-49 years. The female participants were distributed as follows: Stage VI – 89 subjects aged 25-29 years, Stage VII - 115 subjects aged 30-34 years and 121 subjects aged 35-39 years, Stage VIII – 139 subjects aged 40-44 years and 90 aged 45-49.
Based on the data obtained, the authors conclude that more than 70% of the Surgut population (aged 25-49 years) are not fit for the Stage VI-VIII "Ready for Labour and Defense" Complex tests. Therefore, it is necessary to solve the problem of finding advanced technologies, forms, and means of training of the population for the GTO Complex tests.

Keywords: physical fitness of adult population, Stages VI-VIII, GTO Complex.

References

  1. Beznosko N.N., Sinyavskiy N.I., Fursov A.V., Glukhova M.Yu. Otsenka vyipolneniya normativov VIII stupeni kompleksa «Gotov k trudu i oborone» (GTO) naseleniya vozrastnoy kategorii 40-44 goda [Assessment of compliance with the VIII stage GTO standards of population of 40-44 years age category]. Pedagogiko-psikhologicheskie i mediko-biologicheskie problemy fizicheskoy kultury i sporta. 2018. v. 13, no. 4. pp. 38-42.
  2. Zyurin E.A., Bobkova E.N., Morozov V.N., Poliyevsky S.A. Fizicheskaya aktivnost naseleniya kak faktor realizatsii Vserossiyskogo fizkulturno-sportivnogo kompleksa GTO v Rossiyskoy Federatsii v 2016-2017 gg. [Mass physical fitness tests in context of Russian Physical Culture and Sports GTO complex reinstatement project implementation in 2016-17]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2018. no. 11. pp. 41-43.
  3. Levushkin S.P., Sonkin V.D  Vozrastnye izmeneniya fizicheskoy podgotovlennosti naseleniya Rossiyskoy Federatsii po dannyim vypolneniya normativov kompleksa GTO [Age-related changes in physical fitness of Russian population by GTO complex test results]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2019. no. 1. P. 89.
  4. Lyubushkin G.A., Sinyavskiy N.I., Fursov A.V., Beznosko N.N. Fizicheskaya podgotovlennost spetsialistov neftegazovoy otrasli v kontekste vypolneniya normativnykh trebovaniy VFSK GTO [GTO complex application for personnel physical fitness tests in oil-and-gas sector►]. Fizicheskaya kultura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka. 2018. no. 6. pp. 65-67.
  5. Titushina N.V., Bobkov V.V. Faktory, opredelyayushchie napravlennost podgotovki k sdache norm i trebovaniy kompleksa GTO [Factors to determine direction of training for GTO tests]. Uchenye zapiski universiteta im. P.F.  Lesgafta. 2018.no. 4 (158). pp. 328-331.
  6. Khromin E.V. Upravlenie Vserossiyskim fizkulturno-sportivnyim kompleksom GTO na munitsipalnom urovne [All-Russian physical education and sport GTO complex: municipal management innovations]. Teoriya i praktika fiz. kultury. 2019.no.  1. pp. 3-5.