Age-specific anthropometric characteristics variation rates in speed skating sport

Age-specific anthropometric characteristics variation rates in speed skating sport

Авторы: 

PhD, Associate Professor M.V. Bakanov1
PhD, Associate Professor D.M. Voronin1
PhD, Professor A.V. Titlov2
1State University of Humanities and Technology, Orekhovo-Zuevo, Moscow Region
2State University of Humanities and Social Studies, Kolomna, Moscow Region

Analyses of the multiple study reports show that the athletes’ adaptation to physical trainings is age-specific, with the adaptation responses in every age group depending on the training models and intensities. Thus in the adolescence period the cardiovascular system growth is associated with increases of the heart size, stroke and minute volume. At the same time, the bodily physical performance grows with the functional systems modified by the reasonable physical trainings loads and intensities. The study was designed to analyze the age- and fitness-specific anthropometric characteristics variations in the speed skaters’ adaptation periods. The national study reports show the age-specific adaptation being dependant on the physical workloads, priorities and intensities.
Objective of the present study was to rate the age-specific anthropometric characteristics variations in speed skating sport. We made detailed analyses of the muscular and fat mass variations versus the anthropometric data in the training process to produce anthropometric characteristics (including limb length rates) variation profiles. Sampled for the tests were 58 skaters classified into 5 groups by the fat/ muscular mass rates to find the group variations in anthropometric characteristics.

Keywords: speed skating, sports, anthropometric characteristics, morphology, age, tissue.

References

 1. Asfandiyarov D.B. Vliyanie intensivnosti trenirovochnyih nagruzok spetsialno-podgotovitelnogo etapa na funktsionalnoe sostoyanie konkobezhtsev 13 – 15 let [Functional state of 13-15 year-old speed skaters depending on intensity of training loads of special preparatory stage]. [Electronic resource] Vestnik sportivnoy nauki. 2007. no.1. Available at: http://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-intensivnosti-trenirovochnyh-n....
 2. Bakanov M.V. Programmirovanie trenirovochnogo protsessa konkobezhtsev vysokoy kvalifikatsii s uchetom faktornoy struktury podgotovlennosti [Programming training process of elite speed skaters in view of factor structure of fitness]. PhD diss.. Kolomna, 2005. 153  p.
 3. Vashlyaev B.V., Vashlyaeva I.R. O spetsialnoy podgotovke konkobezhtsev [Special training of speed skaters]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2006, no. 2pp. 28-31.
 4. Gorskaya I.Yu., Kharitonova L.G., Khozyainova D.A., Kutsenko Ya.A. Morfogeneticheskie osnovy individualnykh razlichiy i vozmozhnosti ikh ispolzovaniya v fizicheskoy kulture i sporte [Morphogenetic foundations of individual peculiarities and possibility of their use in physical education and sports]. Omsk: SibSUPE publ., 2008. 304 p.
 5. Dikikh K.V., Babushkin G.D. Intellektualno-psihologicheskaya podgotovka konkobezhtsev k sorevnovaniyam [Pre-contest mental conditioning in speed skating]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2015, no. 3, pp.  69-72.
 6. Kubatkin V.P. Dinamika pokazateley rabotosposobnosti pri dolgovremennoy adaptatsii konkobezhtsev k trenirovochnym nagruzkam [Dynamics of performance indicators under long-term adaptation of speed skaters to training loads]. Teoriya i praktika fiz. kultury. pp. 28-29.
 7. Kubatkin V.P. Sportivnaya trenirovka konkobezhtsev kak predmet sistemnogo issledovaniya [Sports training of speed skaters as subject of systematic research]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2003, no.7, pp. 28-31.
 8. Kubatkin V.P., Minaev A.V., Ilyina L.E. Upravlenie protsessom sportivnogo sovershenstvovaniya v konkobezhnom sporte [Management of sportse excelling process in speed skating]. Study guide; OMC under the government of RF, OSIPE. Omsk, 1992. 76 p.
 9. Mihaylov V.V., Minchenko V.G. Raspredelenie trenirovochnoy nagruzki v godichnykh tsiklakh podgotovki [Distribution of training load in annual training cycle]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 1988, no. 3. pp. 23-26.
 10. Polozkova N.F. Algoritm individualizatsii podgotovki vysokokvalifitsirovannykh konkobezhtsev [Individualization algorithm for the training of elite speed skaters]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2007, no. 9, pp. 46-48.
 11. Pristavkin V.S. Pedagogicheskie osnovyi podgotovki konkobezhtsev [Pedagogical basis for the training of skaters]. Study guide; SCRFPES, SSIPE. Smolensk: SSIPE publ., 1996. 90 p.