General education school versus sport school students’ sport motivations analysis

Фотографии: 

ˑ: 

Associate Professor, PhD T.S. Pilishvili1
A.S. Klinkov1
1Russian University of Peoples' Friendship, Moscow

Objective of the study was to analyze sport motivations of the 12-13 year old school students of a general education school versus a sport school; with the Moscow General Education School #1945 students (n=60) and Moscow Sport Committee’s Sport and Education Center ‘Sambo-70’ students (n=60) sampled for the study. The non-sporting and sporting groups were evenly matched by the gender subgroups. We applied dependable mental state tests to rate the group motivations for sports. The study data and analyses showed the non-sporting group giving a high priority to the knowledge building; special skills mastering; willpower enforcement; mental conditioning; physical perfection; aesthetics; pleasure and drive; practical skills and competence building; and the public appreciation related motivations. The sporting group was tested to give a high priority to the practical and volitional; spiritual and material; mental tolerance building; wellbeing; collectivistic spirit; and the physical self-assertion related motivations.

Keywords: artistic gymnastics, physical education, sport motivations, drivers, adolescents.

References

  1. Blinkov V.S., Lalaeva E.Y., Antsyperov V.V. Sravnitelny biomehanicheskiy analiz slozhnyih gimnasticheskih uprazhneniy [Comparative biomechanical analysis of complex gymnastic exercises]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2017, no. 12, P. 75.
  2. Komkov A.G. Sotsialno-pedagogicheskiy monitoring pokazateley fizicheskoy aktivnosti, sostoyaniya zdorovya i kulturnogo razvitiya shkolnikov [Socio-pedagogical monitoring of indices of physical activity, health status and cultural development of schoolchildren]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 1998, no. 6, pp. 2-7.
  3. Pestryaeva L.Sh., Drandrov G.L., Glinkin B.N. et al Osobennosti razvitiya motivov zanyatiy sportom s uchetom sportivnoy kvalifikatsii [Features of development of motives for doing sports with regard to sports qualifications]. Problemyi sovremennogo pedagogicheskogo obrazovaniya, 2016, no. 51-3, pp. 237-243.
  4. Puni A.Ts. Psikhologiya [Psychology]. 1984.
  5. Stepanova O.N., Kuhterina N.N., Yurov A.V. Vozrastnaya dinamika interesov i potrebnostey podrostkov v sportivnoy deyatelnosti [Age-related dynamics of interests and needs of adolescents in sports activities]. Prepodavatel XXI veka, 2015, vol. 1, no. 3, pp. 201-210.