Teachers' satisfaction with their work in context of students' attitude to physical education classes

ˑ: 

PhD, Associate Professor E.A. Izotov1
A.I. Kovalenko1
PhD, Associate Professor G.V. Soldatova2
1St. Petersburg Mining University, St. Petersburg
2Saint Petersburg Academy of Postgraduate Pedagogical Education, Saint Petersburg

The problem of students' satisfaction with physical education classes is relevant, but relatively understudied. At the moment there are only a few studies in which it has been established that students are characterized by the rather low satisfaction with the classes. The given study revealed that the attitude of physical education teachers to their work is a significant factor in the attitude of students to physical education. It is especially important to reveal the students' assessment of the current relationship with their teacher. Professional educational orientation, communicative competency, financial situation and ensuring the possibility of personal and professional growth and teacher's self-actualization are the most important conditions for the formation of a positive attitude of students to physical education in a technical college.

Keywords: satisfaction, physical education, students, teachers.

References

  1. Dylkina T.V. Realizatsiya sub'ekt-sub'ektnogo vzaimodeystviya prepodavatelya i studentov v protsesse zanyatiy fizicheskoy kulturoy [Implementation of subject-subject teacher-student interaction in physical education process]. Izvestiya Rossiyskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. A.I. Gertsena, 2009, no. 98, pp. 106-111.
  2. Izotov E.A., Soldatova G.V., Filatov A.O. Otnoshenie k uchebnym zanyatiyam po fizicheskoy kulture studentov tekhnicheskikh vuzov [Attitudes to physical education at technical universities]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2018, no. 5, pp. 35-37.
  3. Ilyin E.P., Amarin B.A., E.P. Ilyin, Petrov B.A. [ed.] Udovletvorennost deyatelnostyu kak sotsialno-psikhologicheskiy fenomen [Satisfaction with activity as socio-psychological phenomenon]. Psikhofiziologicheskoe izuchenie uchebnoy i sportivnoy deyatelnosti [Psychophysiological study of educational and sports activities]. Leningrad: Herzen LSPI publ., 1981. pp. 4-13.
  4. Krayev Yu.V., Soldatova G.V. Udovletvorennost prepodavateley fizicheskoy kultury svoey professionalnoy deyatelnostyu [Satisfaction of physical education teachers with their work]. Sovremenny ucheny, 2017, no. 7. pp. 59-61.
  5. Lozovaya G.V. Metodiki izucheniya otnosheniya k uchebnoy deyatelnosti [Methods to study attitude to educational activities]. Psikhologicheskie osnovy pedagogicheskoy deyatelnosti [Psychological foundations of pedagogical activity]. Proc. 30 sci. conf.. St. Petersburg: SAPE publ., 2003, pp. 53-55.
  6. Mokeev G.I., Mokeeva E.G., Rudenko G.V. Naskolko sovershenna sovremennaya sistema organizatsii fizicheskogo vospitaniya v vuzakh? [The state of current academic physical education system]. Uchenye zapiski universiteta imeni P.F. Lesgafta, 2018, no. 2, pp. 143-148.
  7. Skorokhodov A.A., Kostromin O.V., Rudenko G.V., Orekhov E.F. Kontseptsiya sportizatsii fizicheskogo vospitaniya v vuze: neobhodimye i dostatochnye usloviya realizatsii [The concept of academic physical education sportization: necessary and sufficient conditions for implementation]. Teoriya i praktika fiz. kultury, 2014, no. 2, pp. 13-15.